Kwalifikacja wojskowa 2020 w Białymstoku: Kogo dotyczy? Znamy terminy!

i

Autor: Pixabay Już wkrótce w całej Polsce, także w Białymstoku i województwie podlaskim odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Kto może w 2020 roku „pójść w kamasze” i trafić do wojska? Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2020. Sprawdź, gdzie i kiedy należy stawić się przed komisją lekarską!

Kwalifikacja wojskowa 2023. Te osoby otrzymają wezwanie!

2023-05-22 14:22

Jak co roku Ministerstwo Obrony Narodowej wezwie młodych mężczyzn i kobiety do stawienia się w komisjach wojskowych. Które roczniki otrzymają wezwanie? Jakie zmiany zajdą w kwalifikacjach wojskowych w 2023 roku?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 r. Obejmie mężczyzn w wieku 19 lat oraz od 20 do 24 lat bez orzeczonej kategorii, a także kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku. W ramach kwalifikacji wojskowej określa się zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, przydziela się kwalifikację czy nadaje stopień wojskowego szeregowego.

Stopień szeregowego nadawany przy kwalifikacji wojskowej

Osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej zostanie nadany stopień szeregowego, a jeśli nie będzie zainteresowany służbą w wojsku zostanie przeniesiony do tzw. rezerwy pasywnej. W tym okresie przedstawiciel WCR będzie zachęcał osoby do odbycia dobrowolnej wojskowej służby zasadniczej, studiami w akademii wojskowej lub nauką w szkole podoficerskiej.

Określenie zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, jak dotychczas, będzie należało do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Nowością jest natomiast możliwość orzekania przez te komisje w składzie jednoosobowym. W ramach tego orzekania osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym, a także, stosownie do potrzeb, badaniom specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej.

Jakie roczniki wojsko wezwie na kwalifikację?

Do kwalifikacji w 2023 r. będą wzywani nie tylko mężczyźni 19-letni (urodzeni w 2004 r.), z tzw. rocznika podstawowego, ale także:

  •  mężczyźni 20-24-letni (urodzeni w latach 1999–2003), tzw. roczniki starsze, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”), jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Ponowne wezwanie tej kategorii osób do kwalifikacji wojskowej i poddanie ich badaniom lekarskim pozwoli na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, ”D” lub „E”, z wynikającymi z tego konsekwencjami,
  • osoby które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r., pod warunkiem, że osoby te przed zakończeniem kwalifikacji będą wnioskować o jej zmianę w trybie przewidzianym w art. 64 ust. 4 i 6 ustawy,
  •  kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych do służby wojskowej w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych,

W projekcie rozporządzenia MON zapisano, że kwalifikacja wojskowa ma zostać ogłoszona 16 marca i będzie odbywała się w dniach od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku. Proponowany okres wynika z przewidywanej liczby ok. 230 tys. osób, podlegających w 2023 r., obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy założeniu funkcjonowania około 390 powiatowych komisji lekarskich orzekających ok. 30 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji. Ramy czasowe kwalifikacji zostały wydłużone z uwagi na przypadające w tym czasie egzaminy maturalne.

Czy wszyscy otrzymają książeczkę wojskową?

W nowych przepisach ustawy o obronie Ojczyzny pojawił się zapis, że osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej nie będzie musiała w ciągu trzech lat przechodzić badań lekarskich oraz psychologicznych, jeśli wstąpi do wojska. Wyjątkiem są stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji, a także gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia.

Nowe regulacje przewidują, że nie każdy kto zgłosi się na kwalifikację otrzyma książeczkę wojskową. Będzie przeznaczona jedynie tym ochotnikom, którzy będą chcieli założyć mundur. Inni otrzymają zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Ćwiczenia wojskowe Zabytek 2022
Listen on Spreaker.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE