Sprawdź, jak liczy się punkty po 8 klasie

i

Autor: Pixabay

Jak liczy się punkty po 8 klasie? Te wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich na rok 2021/2022. Sprawdź, o co warto powalczyć przed egzaminem i końcem roku szkolnego!

2021-07-02 10:09

Od tego, ile punktów zdobędzie absolwent szkoły podstawowej zależy, czy dostanie się do wybranej klasy w szkole średniej. Jak zatem obliczyć punkty, które uzyskają uczniowie po ukończeniu 8 klasy? Co się składa na ten wynik? Podczas rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022 liczyć się będzie każdy punkt! To już ostatnia prosta - sprawdź, o co warto powalczyć!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty, to tylko jedna część brana pod uwagę w ogólnym podliczeniu punktów na koniec szkoły podstawowej. Trzeba walczyć też o jak najlepsze oceny  na świadectwie na koniec 8 klasy podstawówki. Pod uwagę brane są też aktywność społeczna, wolontariat, tytuł finalisty kuratoryjnych konkursów.

Uwaga! Każda szkoła średnia ustala swoje progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy w szkole.

Wyjaśniamy krok po kroku, jak liczy się punkty po 8 klasie. Sprawdź poniżej.

Jak liczy się punkty po 8 klasie?

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

1. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.

2. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", czyli konkretnie

 • za oceny z końcowe na świadectwie z 4 przedmiotów (szczegóły poniżej),
 • za szczególne osiągnięcia np. uzyskanie tytułu finalisty w konkursie kuratoryjnym oraz
 • za aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat).

Sprawdź, ile punktów możesz dostać za każdą z tych części.

Część 1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ile za co można zdobyć?

Egzamin ósmoklasisty zaczyna się 25.05.2021 r., trwa trzy dni - do 27.05.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 2.07.2021 r. Szkoły do 8 lipca 2021 r. otrzymają zaświadczenia, które uczniowie będą mogli odebrać 9.07.2021 r.

Uczniowie otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,35, a j. obcy przez 0,3):

 • z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
 • z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
 • z języka obcego (100 procent x 0,3 = 30 punktów maksymalnie)

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

Część 2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:1. punkty z 4 ocen na świadectwie: zawsze język polski i matematyka oraz 2 wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej (trzeba sprawdzić, najlepiej na stronie internetowej danej szkoły) I tak:

 • za 6 (celujący) - 18 punktów
 • za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów
 • za 4 (dobry) - 14 punktów
 • za 3 (dostateczny) - 8 punktów
 • za 2 (dopuszczający) - 2 punkty

2. punkty za świadectwo z paskiem (średnia ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 punktów

3. punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty

4. punkty za szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty z konkursów kuratoryjnych - max 18 punktów

Rekrutacja do szkół średnich. Dodatkowe sprawdziany

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące:

 • do oddziałów dwujęzycznych dotyczą umiejętności językowych,
 • do oddziałów sportowych – sprawności fizycznej,
 • do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych.

Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do nauki w danej klasie. Terminy dodatkowych egzaminów podają szkoły, w których będą one przeprowadzone. Szczegóły najlepiej sprawdzić na stronie szkoły w zakładce "rekrutacja" lub zadzwonić do sekretariatu.

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2021? Terminy

 • Egzamin ósmoklasisty 2021. Termin główny – maj 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 2021. Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r.

Egzamin 8-klasisty 2021. Termin główny - harmonogram

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2021 r. dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.
Zabytkowe znaleziska na terenie remontowanego Teatru Wybrzeże
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE