Górny Wrzeszcz: Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Piramowicza. Kierowcy, patrzcie na znaki!

2020-07-29 15:14
mapka
Autor: mat. pras.

Uwaga, kierowcy! Na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i ul. Piramowicza w Gdańsku mamy zmiany w organizacji ruchu. Od 31 lipca, od ok. godz. 9, na całej długości ul. Piramowicza będzie obowiązywał odwrócony kierunek jazdy. Dzięki tej zmianie, na jednym z bardziej kolizyjnych punktów na mapie Gdańska ma być bezpieczniej.

Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Piramowicza to kolejny etap zmian w organizacji ruchu, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w poruszaniu się pieszych oraz rowerzystów na ulicach Gdańska.

Do tej pory na skrzyżowaniu ul. Piramowicza z al. Zwycięstwa z powodu ograniczonej widoczności dochodziło do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu czy wręcz potrąceń rowerzystów, włączających się do ruchu w al. Zwycięstwa.

Nowa organizacja ruchu na ul. Piramowicza ma się przyczynić do poprawy obecnej sytuacji. Od 31 lipca samochody będą poruszać się w odwrotnym kierunku, czyli od al. Zwycięstwa w stronę al. Hallera. Natomiast dla rowerzystów przewidziano możliwość poruszania się ul. Piramowicza w obu kierunkach.

Kierowcy wyjeżdżający z ul. Piramowicza będą mieli możliwość skrętu wyłącznie w prawo w al. Hallera. Jednocześnie w ciągu sąsiedniej ul. Uphagena ruch pojazdów będzie nadal odbywał się w dwóch kierunkach, co umożliwi mieszkańcom sprawną obsługę komunikacyjną.

W związku ze zmianą organizacji ruchu, na ul. Piramowicza zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe, wskazujące kierowcom wjazd do obszaru objętego ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz informujące o sposobie postoju pojazdów w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Dodatkowo ul. Piramowicza wraz z odcinkiem ul. Uphagena zostanie objęta ograniczeniem tonażowym. Pojawi się też nowe oznakowanie poziome - odtworzone zostaną znaki przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów przez ul. Piramowicza.