Egzaminy zawodowe, sesja ZIMA 2023. Kiedy wyniki? Gdzie sprawdzić odpowiedzi?

i

Autor: pixabay

Egzamin zawodowy styczeń 2023. Kiedy wyniki? Gdzie sprawdzić odpowiedzi?

2023-03-27 14:35

Egzaminy zawodowe 2023 już za nami. Kiedy będą wyniki i gdzie sprawdzić odpowiedzi? Jakie kwalifikacje są najpopularniejsze? Sprawdźcie!

Klucz odpowiedzi - egzamin zawodowy 2023. Gdzie sprawdzić?

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostały opublikowane na stronie internetowej CKE 13 stycznia 2023 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (formuła 2019), nie są publikowane.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych

Egzamin zawodowy CKE wyniki: KIEDY, GDZIE?

Aby zdać egzamin, należy uzyskać min. 50 proc. z części pisemnej oraz min. 75 proc. z części praktycznej. Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje w Formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu wszystkich świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub certyfikatów kwalifikacji zawodowej w kwalifikacjach wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest Formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji ZIMA 2023 będą dostępne 31 marca 2023 r. od godziny 10:00.

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ.

Zdający będą mogli sprawdzić wyniki tych egzaminów poprzez PORTAL ZDAJĄCEGO systemu SIOEPKZ.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/ certyfikatów/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół - 7 kwietnia 2023 r.

Egzaminy zawodowe 2023 CKE - rodzaje

Sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017 już za nami. Egzamin składał się z dwóch części.

  • Egzamin zawodowy. Część pisemna: 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut,
  • Egzamin zawodowy. Część praktyczna na stanowisku egzaminacyjnym: czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Egzaminy zawodowe styczeń 2023 - terminy

Egzaminy zawodowe odbywały się od 9 aż do 21 stycznia (terminy dodatkowe zaplanowano na 30 i 31 stycznia):

  • 10 stycznia 2023 - egzamin w formule 2012 i 2017 - część pisemna
  • 9-21 stycznia 2023 - egzamin w formule 2012, 2017 i 2019 - część praktyczna
  • 14 - 21 stycznia - egzamin w formule 2019 - część pisemna

Najpopularniejsze kwalifikacje w zawodzie 2023

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 192 000 osób przystępujących do egzaminu w 220 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 198 000 osób w 204 kwalifikacjach w zawodach.

Najpopularniejszymi kwalifikacjami w zawodzie były:

• Technik informatyk

• Technik logistyk

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Technik ekonomista

• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

• Opiekun medyczny

• Technik rolnik

• Florysta

• Technik mechatronik

• Technik budownictwa

• Technik reklamy

• Technik usług fryzjerskich

• Technik pojazdów samochodowych

• Technik organizacji turystyki

• Technik hotelarstwa

• Technik elektryk

• Technik administracji

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

W Formule 2012 przystąpiło do egzaminów 590 osób, a w Formule 2017 – 8 700.

W. BUDA: PRACUJEMY NAD PROGRAMEM POMOCY DLA PIEKARNI
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE