Egzamin zawodowy styczeń ZIMA 2023. Gdzie sprawdzić wyniki? CKE opublikowała listę

i

Autor: pixabay

Edukacja

Wyniki egzaminów zawodowych 2023. Kiedy, o której i gdzie sprawdzić? CKE już opublikowała listę!

2023-04-02 12:41

Egzaminy zawodowe ZIMA 2023 odbyły się w styczniu. Teraz można sprawdzić rezultat. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu zawodowego 2023 na indywidualnym koncie zdającego. Jak sprawdzić wyniki? Jak złożyć odwołanie od wyniku egzaminu zawodowego 2023? Wszystko wyjaśniamy w artykule!

Wyniki egzaminu zawodowego 2023 CKE: KIEDY, O KTÓREJ, GDZIE?

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji ZIMA 2023, czyli wyniki egzaminów zawodowych 2023 są dostępne od 31 marca 2023 r. od godziny 10:00*.

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ.

*Wyniki egzaminów zawodowych 2023 w systemie SIOEPKZ CKE miały być dostępne od godziny 10:00, ale wiemy już z doniesień naszych czytelników, że zaczęły się pojawiać od 9:00.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/ certyfikatów/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół - 7 kwietnia 2023 r.

Ile trzeba mieć procent, aby zdać egzamin zawodowy 2023?

Aby zdać egzamin, należy uzyskać min. 50 proc. z części pisemnej oraz min. 75 proc. z części praktycznej. Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje w Formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu wszystkich świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub certyfikatów kwalifikacji zawodowej w kwalifikacjach wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest Formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego ZIMA 2023?

Aby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego, należy zalogować się na indywidualne konto. Zdający będą mogli sprawdzić wyniki tych egzaminów poprzez PORTAL ZDAJĄCEGO systemu SIOEPKZ.

Logowanie do portalu zdającego

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: Portal zdającego

  • Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły).
  • Kody aktywacyjne są ważne bezterminowo.

Uwaga! Osoby, które nie pamiętają hasła i nie mają wprowadzonego przez dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) adresu email do systemu SIOEPKZ, w celu zalogowania się do portalu zdającego muszą skontaktować się z dyrektorem ośrodka egzaminacyjnego (szkoły). 

Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) może w dowolnym momencie zresetować hasło i utworzyć swojemu zdającemu nowy kod aktywacyjny, w tym może wprowadzić do systemu SIOEPKZ adres email zdającego.

Odwołanie od wyniku egzaminu zawodowego 2023

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, czyli 31 marca 2023 roku. Aby złożyć wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z sesji Zima 2023 (do 30 września 2023 r.) i Lato 2023, należy wejść na stronę wglądu i wypełnić wszystkie pola (wymagane pola oznaczone są gwiazdką).

Na podanego maila wysłany zostanie kod weryfikacyjny, który należy wpisać na stronie wniosku, a następnie wybrać z listy egzaminy do wglądu oraz zaproponować termin wglądu z możliwych do wyboru. O możliwości wyboru terminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Weryfikacja sumy punktów

Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu może zwrócić się do dyrektora OKE we Wrocławiu z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, zawierającym szczegółowe uzasadnienie złożenia wniosku. Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres siedziby OKE,
  • przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku,
  • przesłać poprzez platformę e-PUAP,
  • złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę).

Odwołanie od wyniku egzaminu

Zdający może wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu.

Klucz odpowiedzi - egzamin zawodowy 2023. Gdzie sprawdzić?

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostały opublikowane na stronie internetowej CKE 13 stycznia 2023 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (formuła 2019), nie są publikowane.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Najpopularniejsze kwalifikacje w zawodzie 2023

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 192 000 osób przystępujących do egzaminu w 220 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 198 000 osób w 204 kwalifikacjach w zawodach.

Najpopularniejszymi kwalifikacjami w zawodzie były:

• Technik informatyk

• Technik logistyk

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Technik ekonomista

• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

• Opiekun medyczny

• Technik rolnik

• Florysta

• Technik mechatronik

• Technik budownictwa

• Technik reklamy

• Technik usług fryzjerskich

• Technik pojazdów samochodowych

• Technik organizacji turystyki

• Technik hotelarstwa

• Technik elektryk

• Technik administracji

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

W Formule 2012 przystąpiło do egzaminów 590 osób, a w Formule 2017 – 8 700.

W. BUDA: PRACUJEMY NAD PROGRAMEM POMOCY DLA PIEKARNI
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE