Olimpiada Przedsiębiorczości

i

Autor: Facebook

Miasto

XIX Olimpiada przedsiębiorczości. Władze miasta i Centrum Wsparcia Biznesu zachęcają do wzięcia w niej udziału

2023-09-21 15:16

Centrum Wsparcia Biznesu zachęca toruńskie szkoły do wzięcia udziału w XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.To innowacyjny projekt o charakterze prospołecznym. Jest to jednocześnie jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Pięć największych uczelni

Współorganizatorami olimpiady jest pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.Jej celem głównym jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2023/2024. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe m.in:

  • zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, psychologii i etyki biznesu – zgodnie z podstawą programową przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, jak również hasłem przewodnim edycji - Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca;
  • zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania na temat;
  • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu;
  • przygotowanie społeczności Olimpiady Przedsiębiorczości do treści programowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie”;
  • podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości;
  • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Na sprawdzonych metodach

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych,jak i grupowych. Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)

1.    etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe)

1.    etap – TEST (praca indywidualna)

2.    etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe)

1.    etap – TEST (praca indywidualna)

2.    etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes" z pytaniami Komisji (praca indywidualna)

3.    etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, a ponadto rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji. Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim. Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to Zrównoważone przedsiębiorstwo: – gospodarowanie zasobami – oddziaływanie na otoczenie – godna praca.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE