Przedsiębiorco! Skorzystaj z Tarczy. Nabór wniosków do 10 czerwca

2021-02-22 22:20 Mariusz Luda
Praca w Toruniu
Autor: www.pixabay.com PUP Toruń czeka na wnioski

Wnioski na zadania można składać do 10 czerwca. To jest jednak oferta dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z ulg, dotacji, pożyczek. Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przypomina o trwających naborach na zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wnioski na niżej wymienione zadania będzie można składać do 10 czerwca:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-52
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-08
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-08
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-21
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931

UWAGA! Warunkiem wypłaty wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Bank Żywności w Toruniu

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w sposób:

  •  elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
  •  składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu
  •  przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń

UWAGA! Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Pracy.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!