Praca po pandemii i rozwój zespołu to pytania dla kandydatów na dyrektora Baja Pomorskiego. Wygrał obecny

2021-05-07 21:37 Magdalena Witt-Ratowska
Baj Pomorski
Autor: Magdalena Witt-Ratowska

Zbigniew Lisowski, który kieruje toruńską sceną lalkową od 18 lat, będzie jej szefem przez następne pięć. Najpierw muszą być jeszcze uzgodnione warunki umowy przez obie strony - organizatora i kandydata.

O stanowisko ubiegały się trzy osoby. Do następnego etapu przeszły dwie - aktorka Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska oraz dotychczasowy dyrektor Baja Zbigniew Lisowski. Komisja konkursowa pytała między innymi o motywację ubiegania się o stanowisko, plany programowe, wizje rozwoju zespołu aktorskiego czy działania po pandemii koronawirusa, aby zapewnić stabilne finansowanie teatru. Głosowanie dziewięcioosobowej komisji było jawne. Zbigniew Lisowski uzyskał siedem głosów za, dwie osoby wstrzymały się od głosowania.

W uzasadnieniu komisja stwierdza, że kandydat spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Po wnikliwej ocenie propozycji i po wysłuchaniu kandydata, komisja uznała, iż koncepcja Zbigniewa Lisowskiego wpisuje się w założenia, jakie były przedmiotem postępowania konkursowego. W opinii komisji dotychczasowy dyrektor Baja wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne na tym stanowisku pracy

to uzasadnienie komisji konkursowej pod przewodnictwem Zbigniewa Fiderewicza, zastępcy prezydenta Torunia.

W kolejnym etapie organizator przedstawi kandydatowi warunki organizacyjno-finansowe placówki, z uwzględnieniem programu realizacji zadań. Jeśli strony je przyjmą, Zbigniew Lisowski będzie dyrektorem przez pięć lat, od 1 września tego roku do końca sierpnia 2026.

Nowe spektakle online Baja Pomorskiego