Egzamin ośmiokasisty

i

Autor: UM Torun

Szkoła

Pierwszy etap za nimi. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

2024-05-15 7:29

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9:00 i Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut, a dla uczniów z Ukrainy do 210 minut

Jeszcze we wtorek CKE ma ujawnić na swoich stronach internetowych arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy są pisemne.

 Wyniki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. To po prostu sprawdzian wiadomości z całego okresu nauki w szkole podstawowej i okazja do skonfrontowania się z wyzwaniem, jakim jest przystąpienie do egzaminu.