Niebezpieczny azbest musi zniknąć z Torunia!

2020-02-26 21:42 Mariusz Luda
Azbest musi zniknąć z polskich domów!
Autor: Mariusz Luda Toruń dotuje wnioski. Z azbestem musimy się uporać do końca 2032 roku

Jeszcze tylko 12 lat walki z azbestem. To niezwykle szkodliwe włókna, wykorzystywane niegdyś do budowy pokryć dachowych. Eternit powinien zniknąć z dachów polskich domów do końca 2032 roku. Jeżeli zamierzasz zdjąć takie pokrycia dachowe z własnych budynków – napisz wniosek o dofinansowanie. Wnioski w trybie ciągłym przyjmuje Gmina Miasta Toruń, która zdemontuje i zutylizuje niebezpieczne materiały.

Od początku XX wieku materiały budowlane azbestowo-cementowe były szeroko stosowane głównie jako pokrycia dachowe i elewacyjne. Jednak ze względu na stwierdzoną szkodliwość włókien azbestu dla ludzi, pokrycia eternitowe („eternit” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wieczność) są stopniowo usuwane z naszego otoczenia.

Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednie technologie i gwarantujące zachowanie maksimum bezpieczeństwa, ponieważ najbardziej niebezpieczne są włókna azbestu. Zdemontowane płyty eternitowe muszą być, jako materiał niebezpieczny, przewiezione na składowiska odpadów.

Urząd Miasta Torunia wspomaga mieszkańców w kosztach usunięcia eternitowych pokryć dachowych z ich nieruchomości. Od 2004 roku z mapy Torunia zniknęło prawie 765 ton tych niebezpiecznych odpadów. Realizacja tego zadania od września 2014 roku odbywa się na podstawie „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Torunia”. Od 2015 roku działania te są współfinansowane przez Gminę Miasta Toruń oraz Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściciele nieruchomości z terenu Torunia mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Należy je złożyć w Wydziale Środowiska i Ekologii UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 12 pokój nr 2. Wnioski są też dostępne na stronie internetowej Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej.