Moje podwórko 2020. Najwyższy czas, by złożyć wniosek o dotację!

2020-02-12 12:26

Dzięki tym środkom pięknieją podwórka! O dotacje na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont nawierzchni - mogą się ubiegać mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz po raz pierwszy – mieszkańcy Podgórza. Tegoroczna pula to 150 tysięcy złotych.

Ile można otrzymać? Bardzo dużo, bo dotacja może wynieść nawet 70% kosztów. „To często bardzo drogie inwestycje. Zależy nam jednak na jak największej liczbie przyznanych dotacji, które zwykle wynoszą kilka tysięcy złotych. Zdarza się, że drugą połowę muszą wyłożyć właściciele lub wspólnoty” – informuje dyrektor Biura Rewitalizacji, Artur Prażniewski.

Złóż wniosek o dotację do 31 marca. 150 tysięcy złotych do podziału!

Tam, gdzie są wyższe koszty rewitalizacji, np. prac podziemnych i wymiany nawierzchni czy dostosowanie podwórka do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyższe są dotacje, sięgające 70% kosztów inwestycji. Nieco mniej dostaniemy na miejsca rekreacji, place zabaw czy nasadzenia zieleni – dodaje Artur Prażniewski.

Sprawdź kto i ile może dostać na rewitalizację podwórek w Toruniu!

Wypełnione dokumenty należy złożyć do 31 marca w Biurze Rewitalizacji. We wniosku, uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytków należy opisać zakres prac, które wspólnota chce wykonać, oraz termin realizacji. Więcej na www.torun.pl.