Jeszcze dwa tygodnie do przetargu na gminne lokale. W nich możesz otworzyć swój biznes

2021-01-12 20:41 Mariusz Luda
Wynajmij gminny lokal. Przetarg za dwa tygodnie
Autor: www.pixabay.com W tych lokalach będziesz mógł otworzyć swój biznes

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 27 stycznia trwa nabór ofert do przetargu na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych.

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1metr kwadratowy netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia 27 stycznia w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B (pok. nr 16).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 27 stycznia z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych i jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego. Jeżeli umowy nie podpisze - wadium przepada. 

Jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście zobaczyć wcześniej być może przyszłą siedzibę Waszej firmy - powinniście się umówić z właściwym administratorem:

  • Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508
  • Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3 tel. 664-922-684

Miasto zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania przetargu za nieważny bez podania przyczyny. Może też wycofać dany lokal, obiekt forteczny, garaż murowany, miejsce parkingowe z przetargu.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na spacery przez cały tydzień