11 września dowiemy się, które projekty będą zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

2020-07-11 22:49 Mariusz Luda
Budżet Obywatelski Torunia 2021
Autor: www.torun.pl 11 września dowiemy się na co wydamy blisko 8 milionów złotych z Budżetu Obywatelskiego

147 wniosków poprawnych formalnie złożyli mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021. Rekordowa liczba propozycji lokalnych wpłynęła z Bydgoskiego. Rozpoczyna się analiza merytoryczna propozycji, obejmująca m.in. kwestie prawne, analizę własności terenów, analizę zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania, wycenę kosztów realizacji, zgodność projektów z czy planami i strategiami przyjętymi przez miasto. Wyniki analizy merytorycznej, w postaci listy projektów do głosowania, poznamy 11 września.

147 wniosków poprawnych formalnie złożyli mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021. Rekordowa liczba propozycji lokalnych wpłynęła z Bydgoskiego. Torunianie mieli możliwość składania swoich propozycji przez 23 dni (od 8 do 30 czerwca). W sumie wpłynęło 156 propozycji, z tego:

- 147 wniosków poprawnych formalnie, które znalazły się wykazie złożonych projektów i zostały przekazane do oceny merytorycznej,
- 8 wniosków zawierało błędy formalne i w związku z tym nie mogą być dalej oceniane - te projekty nie zostały umieszczone w wykazie;
- 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę - ten projekt nie został umieszczony w wykazie

O co wnioskują torunianie? Prawie 70% złożonych wniosków należy do jednej z trzech grup tematycznych:

- rekreacja i sport - 25%
- zieleń, zwierzęta, ekologia - 24%
- drogi, chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe, oświetlenia, przejścia dla pieszych - 20%

Na kolejnych miejscach, pod względem liczby złożonych wniosków są tematy związane z aktywnością społeczną, imprezami i animacjami osiedlowymi - 11%, dalej place zabaw - 7% i pozostałe.

Najwięcej propozycji tradycyjnie wpłynęło do puli ogólnomiejskiej - 34. W pulach lokalnych rekordzistą jest Bydgoskie, skąd wpłynęło 20 propozycji. Dalej Chełmińskie z 15 wnioskami oraz Kaszczorek z 14 wnioskami. Zaskoczeniem są Stawki, gdzie mamy tylko 2 projekty poprawne formalnie. Zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne, wraz z opisem oraz skanem każdego projektu zostało opublikowane w Internecie 9 lipca 2020 r.

Do 24 lipca włącznie można składać opinie i uwagi do wniosków. Jednocześnie rozpoczyna się analiza merytoryczna propozycji, obejmująca m.in. kwestie prawne, analizę własności terenów, analizę zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania, wycenę kosztów realizacji, zgodność projektów z planami i strategiami przyjętymi przez miasto, racjonalność wydatku publicznego, ewentualne konflikty z już realizowanymi lub zaplanowanymi działaniami, itd. W ramach analiz i uzgodnień z wnioskodawcami mogą się zdarzyć przesunięcia projektów pomiędzy pulą ogólnomiejską i pulami lokalnymi (w obie strony), zmiany w zakresach proponowanych we wnioskach czy rozdzielenie lub łączenie projektów. Wyniki analizy merytorycznej, w postaci listy projektów do głosowania, poznamy 11 września.

Rusza modernizacja stadionu w Płocku

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.