Tarnów: Pierwszy ozdrowieniec oddał krew dla osocza. Gdzie można się zgłosić?

2020-10-28 9:02
Oddawanie osocza
Autor: Łukasz Grygiel Pierwszy ozdrowieniec oddał osocze w punkcie przy szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie

Ozdrowieńcy z Tarnowa i regionu, którzy przeszli chorobę COVID-19 mogą podzielić się swoim osoczem. W mieście nad Białą nie ma co prawda tzw. separatorów, ale krew pobrana na miejscu wędruje do Krakowa. Tam badana jest pod kątem ilości przeciwciał. Jeśli się nadaje - niemal od razu przetaczana jest osobom w ciężkim stanie. W Eska Tarnów sprawdzamy, co trzeba zrobić, by móc oddać osocze.

Lekarze z Tarnowa zachęcają wszystkich ozdrowieńców do przyjścia i podzielenia się krwią. To właśnie z niej zostanie wyizolowane osocze. Wystarczy przed oddaniem krwi zgłosić taką chęć.

- Krew jeszcze w tym samym dniu zostaje przewieziona do Krakowa i tam jest rozdzielona na poszczególne składniki. Jeśli będzie zawierać odpowiednią ilość przeciwciał zostanie przygotowana do przetoczenia. Z 450 ml. krwi można odizolować ok. 200 ml. osocza. Każdy dawca jest na wagę złota – przekonuje Bogusława Witek-Zając z oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy szpitalu św. Łukasza w Tarnowie.

JAK ODDAĆ OSOCZE? MÓWI BOGUSŁAWA WITEK - ZAJĄC

Osoby, które chcą oddać krew lub osocze muszą spełnić odpowiednie kryteria. Przede wszystkim muszą być to ozdrowieńcy w wieku 18-60 lat, którzy zostali uznani za w pełni zdrowych.

- Od momentu wyzdrowienia musi minąć co najmniej 28 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Osoba, która chce oddać osocze, nie może mieć wcześniej wykonywanej transfuzji. Z kolei kobietom, które były w ciąży i rodziły najpierw pobierana jest krew do badań, na ich wyniki czeka się dwa tygodnie. Dopiero po tym czasie można oddać krew z przeznaczeniem na wyizolowanie osocza – dodaje Bogusława Witek-Zając.

Jak wygląda oddawanie krwi? Opowiada wieloletni dawca

Krew z przeznaczeniem dla ozdrowieńców można oddać:

  • W oddziale RCKiK w Tarnowie przy szpitalu „Szczeklika" - tel. 14 631 51 55.
  • W oddziale RCKiK w Tarnowie przy szpitalu Św. Łukasza - tel. 14 622 13 38
  • W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - tel. 12 261 88 03