Tarnów: Mimo pandemii, do tej szkoły dzieci chodzą normalnie. Jak to możliwe?

2020-12-01 7:00 Łukasz Grygiel
Katolicka szkoła podstawowa
Autor: Łukasz Grygiel W tym budynku zajęcia odbywają się stacjonarnie

W Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnowie dzieci uczęszczają na zajęcia w trybie stacjonarnym. Dyrekcja placówki zaznacza, że wszystko odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. Jak to możliwe? Dowiecie się w naszym materiale.

Katolicka Szkoła Podstawowa jest jedną z najmniejszych w mieście. Uczęszcza do niej 40 uczniów. Dyrektor placówki, mówiąc o możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczych w formie lekcji stacjonarnych, cytuje fragment rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

- (…) W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII, szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych (...) w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (...) w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować zajęcia w szkole (…) - mówi Katarzyna Duraj, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnowie.

Kiedy powrót do szkół? Koniec zdalnego nauczania

Co oznacza to w praktyce? Wszyscy rodzice wypełnili specjalne oświadczenie. Zaznaczyli w nich, że nie są w stanie zapewnić dzieciom możliwości kształcenia na odległość. Z uwagi na fakt, że zrobiło to 100% rodziców - zajęcia opiekuńcze prowadzone są w formie lekcji stacjonarnych.

- Zmieniliśmy podział godzin, ale realizujemy podstawę programową ponieważ mamy mało liczne klasy. Duże sale, uczą się w osobnych ławkach, nie zmieniają klas. Z uwagi na fakt, że od 8.00 do 16.00 dzieci w wieku do 16 lat nie mogą poruszać się same po mieście, wielu z nich otrzymało zaświadczenia spójne z legitymacją szkolną. Dzięki nim mogą pokonywać trasę z domu do szkoły i ze szkoły do domu – dodaje Katarzyna Duraj.

Rodzice odbierający dzieci czekają na zewnątrz i nie wchodzą do budynku szkoły.