zmiany klimatu iława

Jest już efekty pracy ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta Iławy. Powstał projekt Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (M…

dodano 17-9-2021

Zmieniający się klimat wymusza zmianę podejścia do wielu inwestycji w mieście. Iława postawiła na wykorzystanie naturalnego środowiska przy retencji wód opadowych, a sprawne działanie urzędników dopr…

dodano 22-3-2021

Skutki zmian klimatu w postaci m.in. ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak nawalne deszcze czy susze odczuwamy na własnej skórze. Aby optymalnie przygotować się do tych zmian oraz zminimalizowa…

dodano 2-3-2021

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy opracowuje dla Iławy Miejski Plan Adaptacji do 2030 roku, który ma przygotować miasto do zmian klimatu, których skutki co raz bardziej są odczu…

dodano 9-12-2020

Władze Iławy przystąpiły do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy”. Będzie dokumentem strategicznym, dzięki któremu problematyka zagrożeń wynikających ze zmian klimatu uwzględnio…

dodano 22-9-2020