wyższy dodatek osłonowy

Do końca października mieszkańcy Lublina mają czas na złożenie wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. To wsparcie w zakresie ponoszonych wydatków na ogrzewanie nieruchomości przysługuje osobom speł…

dodano 25-10-2022

W poniedziałek, 31 stycznia, o północy mija termin na składanie wniosków o tzw. dodatek osłonowy, który ma rekompensować osobom z niskimi dochodami, wysokie rachunki za prąd i gaz. Rozdziałem środków…

dodano 31-1-2022

Wyższy dodatek osłonowy mogą dostać mieszkańcy lokali ogrzewanych węglem. Niezbędnym warunkiem będzie złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności …

dodano 26-1-2022