turyści zakaz rezerwat

Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, z końcem maja na Śnieżce zamontowane zostaną siatki chroniące cenne siedliska przed wydeptywaniem. Jest to reakcja na bezmyślne działania turystów, którzy, …

dodano 25-5-2023

Skarnie nieodpowiedziane zachowanie dwójki turystów, którzy mimo obowiązującego zakazu, weszło na teren rezerwatu "Mewia Łacha" na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, zostało nagrane i trafiło do siedzi…

dodano 6-7-2021