rodziny zastępcze Przemyśl

W Przemyślu mamy 89 rodzin zastępczych, w których przebywa 93 dzieci. Pieczę nad tymi rodzinami sprawuje Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Rodzin Zastępczych DOM.

dodano 28-5-2021