najbiedniejsze gminy warmińsko-mazurskie

Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze dane na temat dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z raportu wynika, że najbiedniejsza gmina na Warmii i…

dodano 23-7-2024

W grudniu 2023 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W województwie warmińsko-mazurskim nie w każdej gminie sytuacja jest kolo…

dodano 16-6-2024