muzeum łódź

Gry terenowe z nagrodami, tworzenie ozdób świątecznych, przygotowywanie przekąski dla ptaków. W grudniowe weekendy na Ulicy Żywiołów w łódzkim EC1 dzieciaki będą mogły wziąć udział w specjalnych wars…

dodano 29-11-2021

Bezcenny skarb, złożony z 1,8 tys. monet piastowskich, odnaleziony przez eksploratorów we wczesnośredniowiecznej osadzie Trójca na terenie Zawichostu, trafił do Muzeum Archeologicznego i Etnograficzn…

dodano 30-9-2021