jarosła kaczyński przesłuchanie

Marian Banaś przesłuchiwany podczas posiedzenia senackiej komisji ds. inwigilacji. - Podjąłem decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej NIK w zakresie nadzoru państwa nad służbami spe…

dodano 18-1-2022