hipnoza

Łagodzenie bólu w anestezjologii, przygotowanie do porodu przez położną to sytuacje, w których zastosowanie hipnozy może pomóc. Powinna być jednak stosowana przez klinicystę z rozwagą i w zakresie zg…

dodano 27-5-2024