14. emerytura 2023

Sejm uchwalił 26 maja (piątek) ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe. Teraz …

dodano 2-6-2023

14. emerytura, zgodnie z przygotowanym projektem ustawy, ma mieć elastyczną wysokość i datę wypłaty świadczenia. „Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to mi…

dodano 5-4-2023

Czternasta emerytura w 2023 r. zostanie wypłacona! Nastąpi to na przełomie sierpnia i września. Potwierdził to wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Niektórzy emeryci jednak świ…

dodano 13-3-2023

W 2023 roku po raz kolejny rząd zdecydował się na wypłatę trzynastej, ale i czternastej emerytury. 13-tka przysługuje wszystkim emerytom i jest to kwota stała. Inaczej to wygląda w przypadku 14-tki, …

dodano 11-1-2023