Rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju. Sprawdź jak będzie wyglądać [FOTO]

2021-01-27 13:59

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wraz z Zastępcą Burmistrza Emilią Mazur przekazali teren budowy placu. To miejsce przy głównej ulicy miasta, które mijają tysiące kierowców w drodze nad morze. Zakres robót obejmuje rewitalizację placu wraz z wykonaniem nowych instalacji, w tym oświetleniowej, wodnej z przyłączem, kanalizacji deszczowej, a także wykonaniem nowych chodników i alejek.

W ramach inwestycji powstaną także obiekty małej architektury – pergole, ławeczki, a przede wszystkim promocyjny napis „POŁCZYN-ZDRÓJ”. Inwestycja zgodnie z umową zakończyć się ma do końca maja.

Roboty rewitalizacyjne na terenie Placu 1000-lecia realizowane są w ramach Porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju
Autor: Urząd Miasta Połczyn-Zdrój

Wizja placu po przebudowie nie oddaje rzeczywistego charakteru przedsięwzięcia, w tym nasycenia i barwy, ze względu na ograniczenia związane z grafiką komputerową.

W przekazaniu terenu budowy uczestniczyli przedstawiciele zaangażowanych instytucji, w tym Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski, pracownicy Urzędu Miejskiego Agnieszka Skrzyńska, Małgorzata Karwan, Ireneusz Otfinowski i Rafał Wołoch.

Na miejscu obecny był także Prezes Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Beata Pszczoła-Bryńska wraz z pracownikami Mariuszem Peruckim i Beatą Brzezińską, z ramienia wykonawcy Rafał Wnuk oraz Iwona Tabaszewska, z ramienia Inspektora Nadzoru Jolanta Filipowska i Włodzimierz Makowski oraz z ramienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Monika Drabowicz i Rafał Beska.

Przypomnijmy, że zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej oraz rewitalizację placu, m.in. poprzez wykonanie oświetlenia i chodników, dróg i parkingów, dostawę i montaż małej architektury, a także przeprowadzenie inwentaryzacji całej roślinności na skwerze, utworzenie nowej zieleni i nasadzeń.

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 1.143.900,00 zł, w tym dokumentacja projektowa 30.750,00 zł, zaś roboty budowlane 1.113.150,00 zł.

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju będzie realizował niniejsze zamówienie na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” zawartego w dniu 20.09.2016 roku pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, a Gminą Połczyn-Zdrój i Aneksem nr 1 z 30.11.2017 r. i nr 2 14.06.2019 ramach projektu nr POIŚ.02.05.00-00.0125/16 pn. „Rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju” z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl.

ESKA XD #014
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE