Samorządowcy starają się o dodatkowe 800 mln euro dla Pomorza Zachodniego

2021-02-25 13:34 Paulina Horbatowska–Deciuk
Pilnie zwołano Konwesnt Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Autor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Starosta Krzysztof Lis jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zwołał pilne posiedzenie w tej sprawie. Znane są już wstępne propozycje podziału środków perspektywy unijnej 2021-2027. Według przedstawionych planów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 do województwa zachodniopomorskiego miałoby trafić 1 311 mln EUR. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz starostwie powiatów z terenu województwa, uważają, że funduszy powinno być więcej.

Starosta Krzysztof Lis jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zwołał pilne posiedzenie w tej sprawie. Obrady odbyły się 24 lutego w trybie online. Oprócz starostów z terenu naszego województwa uczestniczyli w nich: marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz członkowie zarządu Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek.

Pilnie zwołano Konwesnt Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Autor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Marszałek Olgierd Geblewicz posiłkując się prezentacją przedstawił szczegóły dotyczące zamierzeń samorządu województwa w kontekście perspektywy unijnej 2021-2027 oraz odniósł się do obszarów zagrożonych marginalizacją znajdujących się w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia.

Zgodnie z ostatnią aktualizacją (2020) obejmuje ona 74 gminy naszego województwa o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. SSW została opracowana na podstawie sześciu mierników: dostępności do usług publicznych, demografii, infrastruktury technicznej, problemów miejscowości popegeerowskich, potencjału gospodarczego i ubóstwa.

Od 2014 roku Samorząd Województwa wraz z samorządami powiatowymi i gminnymi, prowadził działania w ramach pilotażowego programu interwencyjnego dla obszarów problemowych. Wówczas podstawową alokację Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie 2014-2020 powiększyła kwota 200 mln euro. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że takie działania powinny być kontynuowane oraz, że pomoc rządu  obszarom zmarginalizowanym nie może ograniczać się do naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z alokacją rzędu 250 mln zł.  

Ponadto marszałek wskazywał, że niektóre z województw otrzymają alokacje w ramach programu dla Polski Wschodniej (łącznie 2 508 mln zł) oraz w ramach programu dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (łącznie 4 411 mln zł). Mimo, iż większość gmin Pomorza Zachodniego, to obszary o porównywalnych, a nawet w niektórych aspektach gorszych warunkach rozwojowych niż gminy województw Polski Wschodniej, to nie mogą one liczyć na dodatkowe środki z rzeczonych programów.

Dlatego też samorząd województwa oraz Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wystąpią z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o dodatkowe 800 mln euro, które umożliwiłyby kontynuowanie programu interwencyjnego dla Specjalnej Strefy Włączenia. Stosowne stanowiska  Zarządu Województwa oraz Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zostaną skierowane do Prezesa Rady Ministrów  w najbliższym czasie.  

Zarobiły milion dolarów przed dwudziestką [Selena Gomez, Taylor Swift, Miley Cyrus] | ESKA XD - Hotplota #16