Opłata uzdrowiskowa NIE dla mieszkańców? Burmistrz zbiera podpisy pod petycją

2021-02-22 13:57 Paulina Horbatowska–Deciuk
Opłata uzdrowiskowa dla mieszkańców? Burmistrz zbiera podpisy pod petycją
Autor: Urząd Miasta Połczyn-Zdrój

Mieszkanka Gminy Połczyn-Zdrój, Maria Gruszczyńska, wystąpiła z pomysłem podjęcia starań w celu zmiany prawa i zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej mieszkańców gminy korzystających z uzdrowisk w swoim miejscu zamieszkania. Pod przygotowaną przez Burmistrza petycją w tej sprawie zbierane są podpisy mieszkańców.

W przypadku powodzenia, taka zmiana będzie miała wpływ na wszystkie uzdrowiska w Polsce.

To słuszna inicjatywa. Powietrze którym mieszkańcy oddychają przed bramą uzdrowiska niczym się nie różni od tego, które jest za jego bramą. Dlaczego mają z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty? Z mocy prawa z opłaty zwolnione są nawet osoby posiadające domki letniskowe, a więc nawet nie nasi mieszkańcy. Dlaczego? To stawia ich w uprzywilejowanej pozycji i to zupełnie bez powodu.

- zauważa Burmistrz Sebastian Witek

Opłata uzdrowiskowa dla mieszkańców? Burmistrz zbiera podpisy pod petycją

Do zbierania podpisów włączyć się może każdy, zaś petycja skierowana będzie do Sejmu. Podmiotem wnoszącym dokument będzie Gmina Połczyn–Zdrój.

W myśl obowiązujących przepisów, opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od dyplomatów, osób przebywających w szpitalach, niewidomych i ich przewodników, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową.

Petycja ma spowodować dopisanie do tej listy także mieszkańców gmin uzdrowiskowych, którzy korzystają z sanatorium na miejscu. Takie przypadki zdarzają się, m.in. z powodu braku możliwości dojazdu w odleglejsze miejsce, przy schorzeniach narządów ruchu, czy kręgosłupa.

Z perspektywy tych mieszkańców nie zmienia się jakikolwiek walor uzdrowiskowy po przekroczeniu bramy sanatorium. Ponadto ponoszą już oni ciężary podatkowe na rzecz gminy zamieszkania i pobieranie od nich opłaty uzdrowiskowej ma cechy podwójnego opodatkowania.

Dlatego nakładanie dodatkowego obciążenia w postaci opłaty uzdrowiskowej nie znajduje uzasadnienia.

Jak zrobić 10000 kroków? [TEST] | ESKA XD - Fit vlog #14