Masz zaległości w płaceniu czynszu? W Połczynie będziesz mógł odpracować swój dług

2020-05-20 12:43 Paulina Horbatowska - Deciuk
Połczyńskie kamienice w centrum miasta
Autor: M. Catewicz

Gmina Połczyn-Zdrój wprowadza program spłaty zadłużenia mieszkań komunalnych. Od teraz zaległości można odpracować. Skala zadłużenia jest ogromna. To ponad milion trzysta tysięcy złotych.

Średnio 1855 zł – tyle zaległości przypada dziś na jedno mieszkanie komunalne w Połczynie-Zdroju. Zadłużenie rośnie. Rok temu, na koniec 2018 r., zaległości czynszowe wynosiły 1 240 964,36 zł.

Jak mówi Sebastian Witek Burmistrz Połczyna - Zdroju: 

To są pieniądze, które powinny być przeznaczone na remonty. Niestety, nie są. Odpowiedzią na ten problem jest program odpracowywania. Teraz każdy będzie miał możliwość uregulowania zaległości.

Rozwiązanie adresowane jest do zadłużonych lokatorów, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Ciekawostką jest to, że nie muszą oni pracować sami. Jeśli nie czują się na siłach np. ze względu na wiek, mogą wskazać inną pełnoletnią osobę (np. syna), która zgodzi się pracować za nich.

Podanie o uczestnictwo w programie należy składać do Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Kto może ubiegać się o spłatę zadłużenia za lokal? Wszyscy zadłużeni, w tym ci, którym już wypowiedziano umowę. Muszą też znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, co potwierdzi MGOPS.

Podania w tej sprawie należy składać do gminnego zarządcy nieruchomości, czyli Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Tam zostanie spisane porozumienie, jakie prace mają zostać wykonane. Powinny być one dopasowane z jednej strony do potrzeb gminy, a z drugiej - do umiejętności dłużnika. Praca więc może odbywać się zarówno w zamieszkiwanej wspólnocie, jak i w parku miejskim lub którejś z jednostek organizacyjnych, choćby w Centrum Kultury. Większość prac wyceniono na 17 zł/godzinę, ale w przypadku specjalistycznych zajęć np. budowlanych, wycena będzie indywidualna.

Pomimo trwania akcji „Mieszkanie za grosze”, obejmującej sprzedaż lokali z ogromną bonifikatą, wielkość komunalnego zasobu mieszkaniowego w gminie Połczyn-Zdrój jest bardzo duża. W ubiegłym roku było to 810 mieszkań, obecnie jest ich 722.