Czy w Szczecinku powstanie składowisko odpadów?

2020-06-25 8:18
Konferencja w sprawie punktu zbiórki odpadów
Autor: Paweł Zastawny

Taka informacja obiegła ostatnio miasto. Ratusz organizuje konferencje i wyjaśnia.


Nie składowiska a punkt zbiórki tłumaczy burmistrz. Szczecinek obiegła informacja ze na terenie nie istniejącego zakładu mleczarskiego na ulicy Pilskiej powstanie składowisko odpadów. Ratusz tłumaczy ze w tej sprawie rzeczywiście wpłynęło do ratusza pismo o wydanie decyzji środowiskowej. W tej sprawie w Ratuszu zorganizowana została konferencja prasowa.

„Jako samorząd nie widzieliśmy żadnych formalnych, ani też prawnych możliwości nieudzielenia takiej decyzji. (…) Ta decyzja jest pierwszym elementem w postępowaniu, które towarzyszy takim przedsięwzięciom. Następnym krokiem jest wydanie zezwolenia na zbiórkę takich odpadów, wówczas my jako miasto będziemy mogli zapoznać się z bardziej precyzyjnymi informacjami co do profilu działalności i rzeczy jaki będą zbierane” - Mówi Burmistrz Szczecinka Daniel Rak

Nie będzie to składowisko ale punkt zbiórki. Odpady w takim punkcie nie mogą być składowanie a jedynie poddawane selekcji i wysyłane właśnie do punktów składowania lub przetwarzania odpadów.

Punkt zbiórki odpadów ma się znaleźć na ulicy Pilskiej. Od najbliższych zabudowań mieszkalnych oddalony będzie o 400 metrów. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jakie odpady będą tam zbierane. Ale we wniosku który wpłyną do ratusza jest mowa o odpadach niebezpiecznych, takich jak na przykład rozpuszczalniki. Dokładny katalog tego co będzie zbierane w Szczecinecku poznamy dopiero w kolejnym etapie udzielania zgód na powstanie punktu