Prace przy budowie Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie idą pełną parą!

2021-02-22 10:19 Michał Zaręba
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Gotowe są zewnętrzne ściany łącznika. Remont przechodzi także stara kamienica, która wkrótce zyska nową konstrukcję dachu. To jednak nie wszystko.

Od rozpoczęcia prac na tej inwestycji minęło ponad pół roku. Wykonana została już konstrukcja zewnętrznych ścian żelbetowych łącznika. Gotowy jest również wieniec obwodowy, na którym oparta będzie konstrukcja stropu budynku. Aktualnie w łączniku prowadzone są prace przy wykonywaniu żelbetowej antresoli wraz z podwieszaną klatką schodową.

Prace toczą się także w starej części Muzeum oraz na budynku kamienicy. Na przełomie lutego i marca rozpocznie się remont posadzki prawej nawy hali istniejącego Muzeum. Wewnątrz kamienicy wykonywana jest konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji budynku. Trwa również montaż instalacji sanitarnych. Przeprowadzono również rozbiórki starej więźby dachowej, w miejsce której pojawi się nowa konstrukcja.

Jednym z dodatkowych etapów robót na tej inwestycji, będzie wymiana konstrukcji więźby dachowej kamienicy. Projekt remontu pierwotnie zakładał odbudowę i wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu. Jak się jednak okazało, konstrukcja więźby nie nadawała się do ponownego wykorzystania. Jej elementy w przeważającej większości wykazały skorodowanie biologiczne, niebezpieczne pęknięcia, degradację i osłabienie ze względu na owady oraz ponadnormatywne odkształcenia i braki. Taki stan konstrukcji zagrażał bezpieczeństwu podczas prac remontowych oraz w późniejszym użytkowaniu obiektu. Po wnikliwych ekspertyzach i sporządzeniu oceny technicznej podjęto decyzję o wymianie konstrukcji na nową, która zostanie wykonana z zachowaniem i odtworzeniem historycznego układu i kształtu dachu wraz z jego elementami architektonicznymi, na co wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator Zabytków.

O inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. Zakres szczegółowy prac obejmuje:

  • Rozbudowę Muzeum o łącznik pomiędzy istniejącym obiektem Muzeum a istniejącą kamienicą zlokalizowaną przy ul. Niemierzyńskiej 18A;
  • Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kamienicy na potrzeby Muzeum;
  • Dostosowanie części prawej nawy budynku Muzeum Techniki i Komunikacji w zakresie niezbędnym do zaprojektowania połączenia tego budynku z nowym budynkiem łącznika oraz wymiana i remont posadzki prawej nawy Muzeum;
  • Przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie związanym z projektowaną rozbudową.

W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja powinna zostać zakończona w październiku. Modernizacja wyniesie ponad 18 milionów złotych.​

Ranking gwiazd, które są EKO [DiCaprio, Pitt, Portman] | ESKA XD - Hotplota #12