odra i szczupak

i

Autor: NewsLubuski/East News /CANVA

ekologia

Jedna z najsmaczniejszych ryb znika z polskich akwenów. Fundacja bije na alarm!

2024-05-14 10:46

Statystyczny Polak zjada rocznie około 12 kg ryb i owoców morza. Jest to o ponad kilogram mniej niż w ubiegłych latach. Winne mogą okazać się nie tylko ceny, ale i coraz mniej ryb w polskich wodach. Szczególnie jedna dosłownie znika z polskich akwenów. Fundacje biją na alarm - jest coraz mnie szczupaka!

Król polskich wód znika z akwenów!

Fundacja Polska z Natury bije na alarm. W polskich wodach mamy coraz mniej szczupaków!

- Z danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego wynika, że w ciągu ostatnich 15 lat połowy szczupaka spadły o 47,1 proc. Naukowcy wskazują, że przyczynia się do tego wzrost temperatury w rzekach i jeziorach spowodowany zmianami klimatu - przekazuje fundacja.

Instytut Rybactwa Śródlądowego zaznacza, że z roku na rok łowimy coraz mniej szczupaków.

- Jeszcze w 2007 r. w polskich rzekach i jeziorach wyłowiono szczupaki o łącznej masie 321,5 ton, podczas gdy w 2022 r. - tylko 169,9 ton - przekazuje fundacja.

Od lat mimo tego, największa zarybiania, m.in. w Odrze dotyczą właśnie szczupaków. Przy czterokrotnym wzroście zarybiania, łowi się dwukrotnie mniej szczupaków.

- Zmiana klimatu i regulacja rzek ma największy wpływ na rozmnażanie się szczupaka, ponieważ zanikają naturalne tarliska szczupaka. Od wielu lat wędkuje i zauważyłem, że gdy wiosną były duże wylewy rzek, szczupaki tarły się po łąkach i rowach co było bardziej efektywne, również w latach, w których nie było wylewów. Z roku na rok zauważamy zanik bajorek, starorzecz, które łaczyły się podczas wylewu rzeki i tam wchodził szczupak na tarło. Gdy był brak takich wylewów, szczupak tarł się w rzekach, co w dużej mierze powodowało mniejszy procent wylęgu. W latach gdy rzeki wylewały, można było zaobserwować dużo narybku szczupaka przy brzegach, a w latach gdy nie było wylewów, do rzadkości należało spotkanie narybku - mówi Cezary z kanału na Youtube WędkarstwoPL. 

Wędkarze też zauważają, że łowi się coraz mniejsze szczupaki. Kiedyś normą były nawet 70 cm, obecnie to 50 cm i mniej.

Wędkarze zamiast ryby złowili egzotycznego żółwia
Łowienie szczupaków w Polsce

i

Autor: Fundacja Polska z Natury

Ważna rola szczupaka w polskich wodach

Warto zaznaczyć, dlaczego szczupak jest tak ważną rybą dla polskiego ekosystemu. W związku z tym, że jest to drapieżnik - reguluje populację ryb, a nawet bezkręgowców. Wielu uważa, iż to szczupak wprowadza równowagę pomiędzy różnymi gatunkami ryb.

Ale dlaczego mamy coraz mniej ryby w Polsce? Fundacja wskazuje na kilka ważnych powodów. Najważniejszy oczywiście dotyczy zmian klimatu - mamy coraz cieplejsze wody, a co za tym idzie, coraz trudniejsze warunki do przetrwania dla niektórych ryb. Ponadto, rosnąca temperatura sprzyja też rozwijaniu glonów i sinic, które mogą być się toksyczne dla ryb

- Ocieplenie klimatu powoduje w środowisku szereg zauważalnych zmian. Przykładem jest zwiększenie się stref deficytów tlenowych w jeziorach i coraz częściej występujące zjawiska przyduchy. Opisywane zjawisko ma miejsce przy gwałtownych spadkach ciśnienia atmosferycznego towarzyszącego frontom burzowym (gdy spada efektywność wymiany gazowej w skrzelach ryb). Zarówno upały, jak i silne nagrzewanie się powierzchniowych warstw wody sprzyjają silniejszym oraz częściej występującym zakwitom fitoplanktonu, które prowadzi do występowania deficytu tlenowego w środkowej warstwie wody w jeziorach - zauważają dr Krystyna Kalinowska, dr Dariusz Ulikowski oraz dr hab. Łucjan Chybowski w "Komunikatach Rybackich" z 2019 r.

Polski Związek Wędkarski przeprowadził nawet ankietę, z której wynikło, że 92% ankietowanych widzi wpływ klimatu na zmianę problemy z rybami. Najbardziej zagrożoną przez zmiany klimatu rybę wskazano właśnie szczupaka.

Magiczne rozlewisko Odry w powiecie gryfińskim