Uważajmy na cichego zabójcę! "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

2021-01-12 11:32 DaB
Uważajmy na cichego zabójcę!
Autor: KP PSP w Starachowicach Uważajmy na cichego zabójcę!

W okresie jesienno-zimowym, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W takich warunkach może pojawić się tlenek węgla, potocznie zwany czadem. W Starachowicach takie zagrożenie odnotowano ostatnio w budynku przy ulicy 8 maja, gdzie doszło do usterki instalacji gazowej. Teraz nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie czujnik czadu, który został przekazany przez starachowickich strażaków.

Czujniki montowane przez starachowickich strażaków zostały zakupione przez Urząd Miejski w ramach projektu „Starachowice bezpieczne w praktyce IV” współfinansowanego ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Podczas sezonu grzewczego należy zachować szczególną ostrożność. W mieszkaniach, w których ogrzewamy węglem, gazem i drewnem może pojawić się tlenek węgla potocznie zwany czadem, bądź cichym zabójcą. Przypominamy, że to bezbarwny, bezwonny gaz, którego człowiek nie jest w stanie wyczuć. Dlatego zachęcamy o dbanie o własne bezpieczeństwo poprzez wykonywanie systematycznych przeglądów instalacji, dbanie o właściwą wentylację mieszkań oraz zakup i montaż czujek tlenku węgla, która zaalarmuje domowników o niebezpieczeństwie - apeluje KP PSP w Starachowicach.

Uważajmy na cichego zabójcę!
Autor: KP PSP w Starachowicach Uważajmy na cichego zabójcę!

Skąd się bierze czad i dlaczego nazywany jest cichym zabójcą?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

  • bezwonny,
  • bezbarwny,
  • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych krwinkach, powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Sezon grzewczy w pełni, telefony alarmowe u świętokrzyskich strażaków dzwonią praktycznie każdego dnia. Wezwania najczęściej dotyczą pożarów sadzy w kominie. Pozornie niegroźny pożar może powodować uszkodzenia przewodu kominowego co stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Pęknięcie przewodu kominowego, zwłaszcza w nocy kiedy domownicy śpią powoduje przeniknięcie do środka budynku toksycznych produktów spalania. Osoby przebywające wewnątrz budynku są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo - zwraca uwagę Marcin Nyga, oficer prasowy KW PSP w Kielcach.

Uważajmy na cichego zabójcę!
Autor: Państwowa Straż Pożarna Uważajmy na cichego zabójcę!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  • Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  • Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
  • Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
Dlaczego warto montować czujki czadu?

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl