ART1-ESKA-GMINA-PAWLOWICE

i

Autor: Gmina Pawłowice

ESKA - RAZEM PRZECIW DEPRESJI

Gmina Pawłów - "Razem przeciw Depresji "

2023-11-15 10:07 Materiał sponsorowany

Gmina Pawłów przystąpiła do współpracy z Radiem Eska - kampanii poświęconej problemom depresji wśród dzieci i młodzieży pod hasłem: ESKA - Razem przeciw depresji. Ideą akcji jest wsparcie w walce z depresją wśród młodych ludzi.

Gmina Pawłów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, należy do powiatu Starachowice. Graniczy z gminami: Brody, Kunów, Waśniów, Nowa Słupia, Bodzentyn oraz miasto Starachowice.

Geograficznie gmina Pawłów leży w południowej części Płaskowyżu Suchedniowskiego i północnej części Gór Świętokrzyskich, które wchodzą w skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. W konfiguracji terenu dominującymi elementami są szerokie, łagodne garby i wierzchowiny, które przeważają na obszarze gminy, oraz płaskodenne doliny rzeczne.

Gmina Pawłów położona jest w obrębie zlewni rzeki Świśliny, będącej prawym dopływem Kamiennej. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest Świślina z dopływem  Pokrzywianki i Psarki oraz z szeregiem bezimiennych cieków. Naturalnych zbiorników wodnych jest niewiele. Tworzą się one głównie w dolinach rzecznych i nie posiadają dużej powierzchni.

Najwyżej położony punkt w obrębie gminy Pawłów znajduje się w Paśmie Bostowskim  w południowej części gminy (348,3 m n.p.m.), najniższy w dnie doliny Świśliny (90 m n.p.m.).

Powierzchnia gminy Pawłów wynosi 13,739 ha łącznie z zalewem Wióry.  Średnia powierzchnia zalewu wynosi ok. 300 ha, przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wynoszącej 214,80m powierzchnia zalewu wynosi 408 ha.

Gmina Pawłów liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15 045 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby.  

Na terenie Gminy Pawłów funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych w oddziałami przedszkolnymi oraz jeden żłobek. Uczęszcza do nich 1 150 uczniów, 175 – 6-latków, 443 – 3 – 5 latków oraz 16 dzieci do 3 lat.

Gmina Pawłów oferuje pomoc w postaci działalności następujących instytucji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie. Miejsce świadczonych usług: 27-225 Pawłów, Pawłow 56. Telefon: (41) 274 89 44, (041) 252 71 73.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejsce świadczonych usług: 27-225 Pawłów, Pawłow 56.

Młodzi ludzie, nawet dzieci, coraz częściej zmagają się z depresją, z poczuciem bezsilności, bezsensowności życia i brakiem nadziei na jakakolwiek poprawę. Zamykają się w swoim wirtualnym świecie, tracąc kontakt z rzeczywistością. Uzależnienie od telefonów i innych elektronicznych gadżetów potęguje zagubienie i alienację.

Dzieci muszą wiedzieć, że ze swoimi kłopotami, przeżyciami i smutkami nie są same. Przecież my, dorośli, także przeżywaliśmy okres dojrzewania i niejednemu z nas wydawało się, że nie poradzi sobie z oczekiwaniami rodziców, nauczycieli, a nawet rówieśników.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE