Władze Gliwic wspólnie z mieszkańcami opracują strategię rozwoju miasta do 2040 roku

2021-02-22 18:49 JSK
Władze Gliwic wspólnie z mieszkańcami opracują strategię rozwoju miasta do 2040 rokuoku
Autor: Jolanta Skwaradowska Władze Gliwic wspólnie z mieszkańcami opracują strategię rozwoju miasta do 2040 roku

Jak powinny wyglądać Gliwice za około 20 lat? Jak miałaby funkcjonować gospodarka, szkolnictwo, administracja, jak kształtowałaby się przestrzeń miejska? 22 lutego w Ratuszu władze Gliwic ogłosiły oficjalny start prac nad nową strategią rozwoju „Gliwice 2040”. To kluczowy dokument, który z pomocą gliwiczan wyznaczy kierunek, w którym ma zmierzać miasto.

Rozpoczynamy proces projektowania długofalowej strategii rozwoju, która będzie kompleksową odpowiedzią na najnowsze trendy gospodarcze i środowiskowe oraz potrzeby mieszkańców Gliwic. Obecna strategia rozwoju naszego miasta została uchwalona w 2002 roku i większość jej celów została już osiągnięta. Zmieniła się również pozycja Gliwic na tle regionu i kraju. Z miasta, które zostawało w tyle za innymi gminami w Polsce, staliśmy się liderem o stabilnej sytuacji finansowej, nieustannie rozwijającym się. Pora zatem zastanowić się nad nowymi wyzwaniami i kierunkami rozwoju – zwłaszcza dzisiaj, kiedy obecna rzeczywistość tak bardzo różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia dwie dekady temu – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Ważnym elementem strategii „Gliwice 2040” będzie analiza zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Pozwoli to uniknąć przypadkowości w działaniu i sprawi, że podjęte decyzje dotyczące życia społecznego, inwestycji, gospodarki czy planowania przestrzennego będą ze sobą spójne i będą odpowiadały faktycznym potrzebom.

Naszym priorytetem jest ciągły rozwój miasta oraz podnoszenie komfortu życia gliwiczan. Szczególnie zależy nam zatem na ich zaangażowaniu w proces tworzenia dokumentu, który wypracujemy z profesjonalnym zespołem ekspertów. Liczymy na czynny udział w konsultacjach wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego miasta – podkreśla prezydent Gliwic.

Do przygotowania projektu strategii „Gliwice 2040” został powołany zespół zadaniowy, którego pracami kieruje Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje dotyczące postępów prac przy strategii „Gliwice 2040” będą systematycznie zamieszczane na nowo uruchomionej stronie gliwice2040.gliwice.eu. Opublikowano tam już m.in. biogramy grona ekspertów zaangażowanych w tworzenie dokumentu. Znajdą się tam również szczegółowe informacje poświęcone spotkaniom online z mieszkańcami Gliwic, przewidzianymi w marcu.

Źródło: mat.pras.

Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Zabrzu