UNICEF otworzył w Katowicach centrum polsko-ukraińskiej integracji

i

Autor: UM Katowice

UNICEF otworzył w Katowicach centrum polsko-ukraińskiej integracji

Otwarto właśnie centrum Spilno Hub w Katowicach, które działa przy ul. Morcinka. Jest to miejsce integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Znajduje się tu m.in. kawiarnia integracyjna czy kącik zabaw dla najmłodszych.

Centrum Spilno Hub działa w Katowicach

Centrum Spilno Hub, które właśnie zostało otwarte w Katowicach, mieści się w budynku przy ul. Morcinka 5-9. Jak podkreśla katowicki magistrat: jest to otwarta i bezpieczna przestrzeń dla dzieci oraz młodzieży, a także całych rodzin z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie miasta. 

- Spilno Hub Katowice to punkt informacyjny dla wszystkich obywateli Ukrainy – zarówno nowo przybyłych, jak i dla tych, który znaleźli schronienie w naszym mieście od początku wybuchu wojny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W budynku znajdują się: punkt recepcyjny i informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci oraz młodzieży. Zapewniono również przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań czy zaplecze biurowe.

Centrum działa pięć dni w tygodniu - we wtorki, środy i czwartki w godz. 14-19, a w piątki i soboty od 9 do 14. Obsługa osób odbywa się w języku polskim, ukraińskim, a także rosyjskim.

Nowa przestrzeń to inwestycja, która została zrealizowana wspólnie przez miasto oraz UNICEF. 

Na przygotowanie przestrzeni, remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczono 436 tys. zł. Za prowadzenie placówki odpowiada Stowarzyszenie MOST. 

- Dotychczasowe działania Spilno Hubu realizowane były w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14, a do końca stycznia br. wsparciem objęto 376 osób, w tym 263 osoby dorosłe i 113 dzieci. W gronie osób objętych wsparciem 14 to osoby z niepełnosprawnościami - przyznaje Sonia Rzeczkowska, prezes Stowarzyszenia MOST. 

Centrum zapewnia m.in. poradnictwo z zakresu prawa, logopedii, pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego, a także wsparcie dla uchodźców przy załatwianiu spraw bieżących i urzędowych. W tym miejscu będą mogły się odbywać również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy korepetycje dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano ponadto warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, edukacji zdrowotnej czy profilaktyki uzależnień.