Stawiamy na interdyscyplinarność. Certyfikat Kompetencji w GWSH!

2020-09-16 15:57 Artykuł sponsorowany
Stawiamy na interdyscyplinarność. Certyfikat Kompetencji w GWSH!
Autor: mat.prasowe

- W ramach nowego projektu proponujemy naszym studentom rozszerzenie regularnego programu studiów o przedmioty spoza kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów – mówi pomysłodawczyni projektu, Prorektor GWSH ds. kształcenia.

Jeszcze więcej możliwości

Certyfikat kompetencji to nowy projekt GWSH. Dzięki niemu studenci będą mieli szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku. Jak tłumaczy pomysłodawczyni Certyfikatu, dr Joanna Strzelczyk – Łucka GWSH stawia na interdyscyplinarność.

Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką. - Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student będzie miał okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia.

Przewaga na rynku pracy

Udział w projekcie pozwoli studentom budować swój indywidualny profil kompetencji.

- Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta –uważa dr Strzelczyk-Łucka. - Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie będzie wymagał od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy – podkreśla Prorektor.

Dodatkowe przedmioty do wyboru

Student będzie miał okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze. Będą to przedmioty z 13 kierunków. M.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. - Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem – tłumaczy dr Strzelczyk-Łucka. Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego będzie się wiązało ze zdobyciem zaliczenia wg. ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji. Szczegóły uczestnictwa w projekcie oraz regulamin Certyfikatu kompetencji będą dostępne w drugiej połowie września na stronie: https://www.gwsh.pl/biuro-karier/biuro-karier-aktualnosci.html

Artykuł sponsorowany