zwaizek

i

Autor: Dariusz Brombosz

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisali umowę partnerską

2023-02-09 13:41

Wsparcie uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej i studentów w pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości oraz realizowanie wspólnych projektów – to najważniejsze cele, które razem wyznaczyli sobie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W tej sprawie 9 lutego w Katowicach podpisano umowę partnerską.

Śląsk jest jednym z najprężniej i najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Dzieje się to dzięki ścisłej współpracy biznesu, nauki i samorządu. Środowisko akademickie pełni w niej różnorakie role: centrum transferu wiedzy, doradczą, kształci wysoko wykwalifikowane kadry, ale także uczestniczy w planowaniu przestrzennym miast i regionu. Jako uczelnia ekonomiczna, prowadzimy badania na podstawie danych dostarczanych przez samorządy i biznes, które później korzystają z naszych wniosków i opracowań. Właśnie dzięki tej współpracy region może się zmieniać, rozwijać – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach podpisanej umowy partnerstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zobowiązują się do współpracy, która ma mieć praktyczny wymiar. Będzie dotyczyć m.in. doskonalenia oferty dydaktycznej i naukowej uczelni na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości, tak aby jej zakres był zbieżny z rzeczywistymi wyzwaniami, które napotykają w swojej pracy pracownicy samorządowi i nie tylko, odpowiedzialni za planowanie strategiczne na poziomie lokalnym.

Samorządy lokalne realizując zadania publiczne zawsze wpisują je w długofalowy rozwój. Zasadnicza większość gmin posiada strategie rozwoju gminy, które są niezbędne w zakresie skutecznego zarządzania i pozyskiwania środków na inwestycje. Dokumenty te powinny wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pozwalają one także na włączenie społeczności lokalnej w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji – wyjaśnia Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

W ramach współpracy Związek, pełniąc rolę Partnera Strategicznego, będzie uczestniczył w pracach Rady Programowej kierunku oraz angażował się we wsparcie merytoryczne jego studentów przy pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza w zakresie tematów związanych bezpośrednio z działalnością samorządów lokalnych.

Strony podpisanego porozumienia zakładają też, że studenci kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości będą mogli odbywać praktyki w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, co będzie okazją do udziału w inicjatywach realizowanych we współpracy z gminami i powiatami z naszego województwa.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE