Młodzieżowy Budżet Obywatelski

i

Autor: materiały prasowe

Ruszyła IV edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

2021-02-22 14:56

Szkolna kawiarenka, zielony wertykalny ogród, źródełko z wodą pitną, radiowęzeł czy szkolna siłownia. To tylko niektóre przykłady inwestycji zrealizowanych w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy. W tym roku już po raz czwarty tyscy uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły. Szczegóły na slask.eska.pl

Swoje projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych w Tychach.

- Budżet Obywatelski uczy współdecydowania i dokonywania wyborów. Młodzież musi zdecydować np.czego brakuje w szkole? co powinno zostać realizowane w pierwszej kolejności w ich placówce?. Jest także okazją do zrealizowania wielu potrzebnych i ważnych dla młodych ludzi projektów. Liczę na kreatywność młodzieży i ciekawe pomysły, które zostaną zrealizowane dzięki zaplanowanym środkom– mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych.

Każda placówka ma do wydania 10 tysięcy złotych.

W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego m.in. utworzono szkolną kawiarenkę w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, urządzono na terenie szkoły zielony wertykalny ogród oraz zainstalowano źródełko z wodą pitną w I LO, stworzono miejsce odpoczynku dla uczniów podczas przerw w Technikum nr 2, w Zespole Szkół nr 2 powstał radiowęzeł, a w II LO ze środków z Budżetu Obywatelskiego urządzono  szkolną siłownię.

Swoje pomysły można zgłaszać do końca września.

Swoje propozycje należy zgłaszać na specjalnym formularzu, który będzie do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

Formularz wraz z listą osób popierających należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej.

- Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 uczniów danej szkoły. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku - mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka tyskiego Urzędu Miasta.

Jesienią projekty trafią do weryfikacji i jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane.

- Weryfikacja projektów będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym dyrekcja danej szkoły dokona weryfikacji złożonych projektów pod względem uznania celowości, zgodności ze statutem szkoły oraz możliwości realizacji. W drugim etapie, Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji szkoły, nauczyciela, przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego, nie będących autorami projektów, dokona weryfikacji projektów pod względem oceny formalnej. Następnie projekty zostaną poddane pod głosowanie - mówi Małgorzata Tomaszewska z Urzędu Miasta w Tychach.

Ważne, by wybrane przez młodzież projekty, mogły zostać zrealizowane niezależnie od obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, gdyż tegoroczny MBO powinien być zrealizowany w 2021 roku - dodaje Grudniok.

ESKA XD #015