Studia podyplomowe dla pracowników PGG

i

Autor: PGG mat. pras.

Ruszają studia podyplomowe dla pracowników PGG. Głównym celem wzmocnienie kompetencji

Już w sobotę, 14 stycznia 2023 r., w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku odbędzie się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych dedykowanych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Będą to studia o specjalności „Menedżer produkcji”.

Studia podyplomowe „Menedżer produkcji” dla 30 pracowników Polskiej Grupy Górniczej potrwają 2 semestry i obejmują 200 godzin. Zostały podzielone na 5 modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej, obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle.

Zajęcia są dedykowane pracownikom kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń. Zajęcia prowadzić będą specjaliści i praktycy z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czego nauczą się studenci z PGG?

W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska – informuje PGG.

W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu.

Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska.

W programie przewidziano też naukę zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, rachunkowością i controlingiem w przemyśle, a także rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.

Porozumienie o współpracy przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa i katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali w lipcu 2022 roku. Na jego mocy spółka i instytucje naukowe realizować będą projekty dydaktyczne i badawcze, a pierwszym z nich jest utworzenie studiów podyplomowych „Menedżer produkcji” . Głównym celem współpracy jest wzmocnienie kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A.