Rezerwat przyrody Las Murckowski zyska 40 hektarów

2022-11-23 18:13

Powiększenie granic rezerwatu to sukces społeczników, leśników oraz przyrodników z RDOŚ w Katowicach. Nowa powierzchnia wyniesie ponad 140 hektarów, a każdy z fragmentów zostanie otoczony otuliną.

Historia rezerwatu przyrody Las Murckowski sięga lat 50. ubiegłego wieku. Został powołany z zamiarem ochrony pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej. Znajdują się tam ponad stuletnie buki, dęby o wymiarach pomnikowych oraz rzadkie, chronione gatunki roślin i zwierząt.

Rezerwat początkowo obejmował obszar o powierzchni 7,04 ha. W 1977 roku rozpoczęto prace nad poszerzeniem obszaru, które udało się zakończyć 12 lat później. Granice rezerwatu obejmowały wówczas 101,17 ha. Teraz Las Murckowski ma zyskać kolejne 40 ha.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach właśnie wydał zarządzenie w sprawie poszerzenia granic Lasu Murckowskiego, które ma wejść w życie 7 grudnia tego roku.

W ramach uchwały do rezerwatu została włączona nowa część lasu o powierzchni 14,72 ha, wysunięta najdalej na wschód. Tymczasem dotychczasowa część wschodnia została poszerzona do 119,78 ha. Bez zmian zachowano najstarszy, zachodni fragment o powierzchni 7,06 ha. Tym samym nowa powierzchnia rezerwatu wyniesie 141,56 ha.

Teren rezerwatu będzie ochraniać otulina 

Ponadto wokół rezerwatu zostanie utworzona otulina. Strefa ochronna ma służyć ochronie Lasu Murckowskiego przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych.

- Zwiększenie powierzchni rezerwatu przyrody Las Murckowski przyczyni się do poprawy warunków realizacji celu ochrony obowiązującego w rezerwacie, czyli zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej - mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Powiększenie rezerwatu to efekt wielomiesięcznej pracy

Katowiccy społecznicy walczyli o powiększenie rezerwatu już od kilku lat. W lipcu 2021 roku Stanisław Jeziorański, nadleśniczy z Katowic, wystąpił z wnioskiem do RDOŚ. Wstępna koncepcja zakładała objęcie ochroną 15 ha fragmentu lasu o unikatowych walorach przyrodniczych. Chodziło m.in. o ponad 100-letnie buki o wymiarach pomnikowych.

W sierpniu 2021 roku Urząd Miasta w Katowicach utworzył zespół przyrodniczo-krajobrazowy Las Murckowski-Buczyna w celu ochrony tego fragmentu lasu. Tymczasem RDOŚ po analizie wniosku zaproponował dodatkowe poszerzenie rezerwatu.

- Zaproponowaliśmy objęcie ochroną rezerwatową wydzieleń leśnych na północ od rezerwatu. Las ten tworzą liczne starodrzewia dębowe i bukowe, drzewa dziuplaste. Występują tam lokalne zabagnienia ze źródłami i fragmentem potoku Przyrwa, a także urozmaicona rzeźba terenu, pozostałości biedaszybów oraz wiele niewielkich wąwozów czy też jarów, będących śladami leśnej promenady wiodącej do ówczesnego Wzgórza Erdmanna - mówi Przemysław Skrzypiec, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Po wielu miesiącach prac zdecydowano o poszerzeniu rezerwatu o ponad 40 ha i otoczeniu go ochronną otuliną. 

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE