Hangary

i

Autor: Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska odleciała! Nowoczesne miejsca do szkolenia pilotów!

2023-09-21 16:59

Na gliwickim lotnisku oddano do użytku dwa nowoczesne, całoroczne hangary Politechniki Śląskiej. W jednym przechowywane będą samoloty, w drugim będzie warsztat dla mechaników. W ramach inwestycji powstał także budynek administracyjno-szkoleniowy.

Hangary mają ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Razem z budynkiem administracyjno- szkoleniowym wykorzystywane będą do realizacji zadań statutowych przez ośrodki lotnicze funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Z obiektów tych korzystać będą pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, kształcący się na kierunkach Transport oraz Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna. 

Politechnika Śląska kontynuuje w ten sposób rozwój kształcenia dla branży lotniczej.

– Politechnika Śląska w 2018 roku rozpoczynała kształcenie w zakresie lotnictwa cywilnego. W 2019 roku zainaugurował działalność Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego z trzema samolotami i wydzielonym obszarem trawiastym na lotnisku. Obecnie nasza infrastruktura jest na poziomie światowego kształcenia. Cieszymy się z realizacji inwestycji, która została zaprojektowana w Politechnice Śląskiej. Dziękujemy bardzo wykonawcom. Najważniejsze, że są osoby – pasjonaci, którzy chcą się angażować i rozwijać działalność w sposób jak najbardziej skuteczny. Powodzenie w realizacji kształcenia na kierunkach lotniczych zawdzięczany także naszym partnerom  – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Uczelnia w dalszym ciągu realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem bazy laboratoryjnej i szkoleniowej dla specjalności lotniczych. W nowych budynkach realizowane będą zajęcia teoretyczne, warsztaty oraz przedsięwzięcia związane z przygotowaniem do praktycznego szkolenia pilotów i mechaników lotniczych.

– Nowe budynki są obiektami przystosowanymi do realizacji zadań szkoleniowych niezależnie od pory roku i doby. Dotychczas, z uwagi na niskie temperatury, od później jesieni do wczesnej wiosny, działalność ta była znacznie ograniczona. Oddanie obiektów pozwoli też na pełną centralizację działalności szkoleniowej i administracyjnej ośrodków lotniczych. Dotychczas korzystaliśmy m.in. z będących własnością Aeroklubu Gliwickiego i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic – mówi dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. PŚ, - dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Inwestycja trwała ponad dwa lata i kosztowała 55 mln PLN. 40 milionów stanowią środki własne Politechniki Śląskiej, a 15 milionów pochodzi z dotacji. – Wysiłek finansowy uczelni jest ogromny, ale było warto, ponieważ mamy perspektywę rozwoju. W nieodległym sąsiedztwie Politechniki Śląskiej powstaje fabryka samolotów. Uczelnia kształci pilotów i mechaników lotniczych na kierunku transport. Także na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna będą kształceni fachowcy, którzy – mam nadzieję – zasilą kadrę projektantów, konstruktorów i wykonawców. Gliwice były do tej pory znane głównie z dronów, w tej chwili otwiera się nowy rozdział w zakresie produkcji małych samolotów – dodaje rektor. – Lotnictwo to przyszłościowy kierunek rozwoju tego regionu. Mam nadzieję, że Politechnika Śląska będzie się w dalszym ciągu bardzo sprawnie wpisywała w te procesy transformacyjne, a także kreowała jej obszary innowacji i technologii – podsumowuje rektor.

Rektor podziękował władzom miasta Gliwice za umożliwienie realizacji inwestycji. Miasto zainwestowało wcześniej spore środki we wcześniejszą modernizację lotniska. Zwrócił się także do władz miasta Katowice, gdzie Politechnika Śląska na Wydziale Transportu ma główna siedzibę kształcenia pilotów i mechaników oraz w zakresie inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Politechnika Śląska od 2007 roku współpracuje z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, które widząc potrzebę kształcenia lotniczego, zwłaszcza w zawodzie mechaników i pilotów, zaangażowało się w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. – Od wielu lat nasza współpraca układa się bardzo dobrze z Politechniką, ale także z miastami, z Sejmikiem. Tu na Śląsku pokazujemy, że współpraca może być twórcza. Mam osobistą satysfakcję z tego, że ponad 12 lat temu dołożyłem cegiełkę, by taki ośrodek powstał. Musimy spełniać przede wszystkim wymagania techniczne  i odpowiedni standard, by być partnerem wobec firm lotniczych. Politechnika od kilku lat istnieje obok innych ośrodków na runku kształcenia w kierunkach lotniczych, ale dzisiejszą inwestycją umocniliśmy naszą pozycję – mówi Artur Tomasik, prezes GTL i przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Przemysł i technologie lotnicze są jednym z kierunków rozwoju Gliwic. Wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok podkreślał rolę biznesu we współpracy na linii – miasto – uczelnia – wolny rynek. Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic odniósł się m.in. do programu Katowic Miasta Nauki 2024 i znaczenia innowacji w procesie zmiany wizerunku śląskich miast, w tym Katowic.

Historia kształcenia w zakresie lotnictwa na Politechnice Śląskiej zaczyna się wraz z powstaniem uczelni. – Politechnika Śląska i ludzie, którzy tworzyli naszą uczelnię mieli chęć kształcenia i rozwijania badań w zakresie lotnictwa. Objawiła się ona powstawaniem odpowiednich kół naukowych już w 1945 roku. Niestety kolejne lata pokazały, że ta inicjatywa nie zyskała poparcia. Ale w 2008 roku w Politechnice Śląskiej rozpoczęto kształcenie pilotów, a później mechaników lotniczych. Politechnika Śląska ma dziś 93 studentów studiujących na tych specjalnościach  – mówi prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych.

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Powstało 19 marca 2008 roku na mocy porozumienia podpisanego przez Rektora Politechniki Śląskiej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA. Rolę statutowego organu doradczo-opiniotwórczego pełni Rada Naukowo-Programowa Centrum, na czele której stoi Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA Artur Tomasik.

Przedmiotem działania Centrum jest organizacja i koordynacja kształcenia kadr sektora lotnictwa cywilnego przez współpracę ze średnimi szkołami technicznymi, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych w ścisłej współpracy z certyfikowanymi ośrodkami, uczestnictwo w specjalistycznych, lotniczych projektach i programach badawczych, prowadzenie badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, udział w opracowywaniu programów dla nowych specjalności lotniczych na studiach I i II stopnia, koordynacja praktyk oraz staży dla studentów i doktorantów w certyfikowanych ośrodkach lotniczych; współorganizowanie międzynarodowych konferencji i paneli lotniczych, współpraca z lotniczymi platformami technologicznymi, klastrami, parkami technologicznymi, współpraca z organizacjami lotniczymi i aeroklubami, opracowanie danych do Raportu Uznania Wiedzy, i inne.

2020 roku Centrum uzyskało Certyfikaty zatwierdzenia w odniesieniu do Organizacji Obsług Statków Powietrznych (AMO) Politechniki Śląskiej nr PL MF.053 oraz Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu Statków Powietrznych (CAMO) Politechniki Śląskiej nr PL MG.230. Z tym dniem zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów i obsługi technicznej statków powietrznych samolotów będących w dyspozycji ATO Politechniki Śląskiej przeszły całkowicie pod zarząd AMO I CAMO Politechniki Śląskiej. Warto jest przy tym podkreślić, że w oparciu o te dwa ośrodki zostały utworzone laboratoria techniczne na rzecz praktycznych szkoleń warsztatowych i obsługowych studentów Politechniki Śląskiej, w tym tych zdobywających międzynarodowe licencje mechaników lotniczych kat. B 1.1., B 1.2. B. 1.3.

Zródło: Materiały prasowe Politechniki Śląskiej

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE