Tychy

i

Autor: UM Tychy

Osoby bezrobotne w Tychach mogą dostać od miasta nawet 30 tys. zł. Sprawdź warunki

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach ruszy nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Pracodawcy i bezrobotni mogą dostać nawet 30 tys. zł od miasta. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Tyski PUP przyjmuje wnioski o przyznanie dofinansowania pracodawcom i osobom bezrobotnym. Miasto na ten cel dysponuje kwotą prawie 1,5 mln zł.

Dofinansowanie pracodawców w Tychach

Urzędnicy z Tychów informują, że pracodawcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania mogą składać wnioski o:

  • organizację staży,
  • prac interwencyjnych,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca może uzyskać od miasta dofinansowanie w maksymalnej kwocie 30 tys. zł.

Dofinansowanie osób bezrobotnych w Tychach

Z kolei osoby bezrobotne mogą ubiegać się o przyznanie środków na:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 30 tys. zł,
  • sfinansowanie szkoleń,
  • studiów podyplomowych,
  • przyznanie bonu na zasiedlenie.

Dysponujemy również środkami finansowymi na zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej albo jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz na sfinansowanie opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – informują tyscy urzędnicy.

Nabory wniosków mają charakter otwarty do wyczerpania dostępnego limitu środków finansowych. Ponadto PUP  przyjmuje wnioski o przyznanie środków na kształcenie pracowników i  pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane od 13.02.2023r. do 17.02.2023r

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE