Osadzeni w Areszcie Śledczym w Sosnowcu mają szansę wyjść na prostą. W jednostce realizowane są kursy zawodowe dla skazanych

2020-08-11 13:40 Katarzyna Ziółkowska-Dąbek
Kursy zawodowe dla osadzonych
Autor: Areszt Śledczy w Sosnowcu Kursy zawodowe dla osadzonych

Podczas odbywania kary osadzeni mogą zdobyć umiejętność elektryka, brukarza, czy ogrodnika. W tej chwili w Areszcie Śledczym w Sosnowcu w kursie uczestniczy 12 skazanych recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Dzięki temu po wyjściu z aresztu będą mogli podjąć normalna pracę i nie wracać za kratki.

Oprócz Aresztu Śledczego w Sosnowcu, kursy zawodowe odbywają się też w Zakładzie Karnym w Wojkowicach i Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Szkolenia odbywają się w niewielkich grupach skazanych, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Uczestniczący w kursach mają możliwość uzyskać umiejętności nie tylko w branży remontowo-budowlanej, ale także w kucharstwie, ogrodnictwie czy jako opiekunowie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Kursy realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do końca roku Służba Więzienna na Śląsku planuje przeprowadzić 51 kursów aktywizacyjno-zawodowych, dzięki czemu nawet kilkuset skazanych może zdobyć przydatne umiejętności zawodowe.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w 84,28% jest sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

ESKA Summer City - Plaża pod Stadionem Śląskim

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.