Dodatek do emerytury dla seniorów

i

Autor: pixabay Emeryci otrzymają nowe wyższe emerytury

Nowy dodatek do emerytury w 2023. Więcej emerytów dostanie świadczenie

Dodatek do emerytury w 2023 r. pomoże emerytom lepiej zaplanować wydatki. Od 1 marca próg dochodowy wzrasta i w ten sposób więcej osób będzie mogło skorzystać z nowego dodatku do emerytury, zwanego 500 Plus. Niektórzy emeryci dostaną także 200 plus. Zmiana jest podyktowana waloryzacją rent i emerytur.

W 2023 roku większa liczba seniorów będzie się mogła starać o nowy dodatek do emerytury. Świadczenie 500 Plus przyznawane jest co miesiąc po spełnieniu kilku warunków. Podstawowym jest kryterium dochodowe, ale należy także wykazać się pozytywną decyzją ZUS, dla którego opinię wydaje lekarz orzecznik.

Świadczenie 500 Plus dla emeryta

Kto dostanie dodatek do emerytury? Pełną kwotę 500 zł każdego miesiąca otrzyma ten senior, którego emerytura lub renta nie przekracza 1396,13 zł. Kwota 500 zł maleje wraz ze zbliżaniem się do maksymalnego progu dochodowego. Maksymalny próg dochodowy upoważniający do otrzymania świadczenia 500 Plus dla emeryta wynosi obecnie 1896,13 zł, ale już od 1 marca 2023 zostanie znacznie podniesiony do 2157,80 zł. To oznacza, że pieniądze otrzyma znacznie więcej emerytów i rencistów niż dzisiaj. Stanowi o tym wyraźnie informator o dodatkach do emerytur ZUS.

Komu przysługuje dodatek do emerytury

Oby się o nie starać, trzeba koniecznie złożyć wniosek o 500 plus dla seniora w ZUS, KRUS drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Emeryci mogą zrobić to osobiście, lub, jeśli nie są w stanie, mogą dopełnić formalności przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

Dodatek 200 zł do emerytury

Niewiele osób wie, ale w tym roku weszła w życie ustawa, dzięki której każdy emeryt niezależnie od wysokości emerytury dożywotnio będzie pobierać 200 zł co miesiąc. Dodatkowo w 2023 r. wysokość tego dodatku zostanie zwaloryzowana. Jedynym warunkiem będzie ukończenie 65. roku życia dla mężczyzn i 60. roku życia dla kobiet oraz udowodnienie, że udzielali się w Ochotniczej Straży Pożarnej lub Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Dla kobiet podano warunek 20 lat służby w OSP lub GOPR, a dla kobiet warunek ten wynosi 25 lat czynnej służby w OSP lub GOPR.

Co ciekawe przy obliczeniach okresu czynnego uczestnictwa, zachowanie ciągłości lat w OSP nie będzie konieczne. Rok czynnej służby zostanie zaliczony, gdy ubiegający się o dodatek wykaże, że co najmniej raz w tym czasie brał udział w akcji ratowniczej.

Express Biedrzyckiej: Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą

200 Plus dla emeryta. Jaki wniosek?

Wniosek o dodatek 200 plus należy złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. Komendant potwierdza, że druh OSP lub ratownik GOPR spełniają warunki ustawy. Za wypłatę tego świadczenia będzie odpowiadał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.