Katowicki Budżet Obywatelski 2022 na półmetku. Głosowanie rusza we wrześniu

2022-08-18 18:38
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: Radosław Kaźmierczak

Remonty chodników, budowa placów zabaw czy parkingów. To projekty, które mieszkańcy Katowic praktycznie co roku zgłaszają do budżetu obywatelskiego. Tym razem pojawiło się też kilka nietypowych pomysłów, np. ławeczka z pomnikiem Krzysztofa Krawczyka.

- Są też projekty ciekawe, nietypowe. Jednym z takich projektów jest ławeczka pomnik Krzysztofa Krawczyka w amfiteatrze w Parku Zadole, w którym to amfiteatrze jeszcze parę lat temu Krzysztof Krawczyk dawał koncert w ramach innego projektu do budżetu obywatelskiego - mówi Michał Mendala, z katowickiego urzędu miasta. 

Do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 323 projekty. Pozytywnie weryfikację przeszło prawie 78% złożonych wniosków.

- Katowiczanie kolejny raz udowadniają, że inicjatywa budżetu obywatelskiego to dla nich niezwykle istotna sprawa. Zgłoszonych zostało wiele projektów, które mają na celu wpłynąć pozytywnie na poszczególne części miasta. Widać też, że wnioskodawcy włożyli sporo trudu w przygotowanie swoich projektów, bo aż 251 z nich przeszło pozytywnie weryfikację merytoryczną. Niezwykle mnie to cieszy, ponieważ świadczy o zaangażowaniu lokalnych społeczności w życie dzielnic i całych Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mieszkańcy doskonale wiedzą jak spożytkować środki przeznaczone na budżet obywatelski. Do tej pory na projekty z BO, Katowice przeznaczyły z budżetu miasta ok. 145 mln zł, a w tym roku mieszkańcy zdecydują o kolejnych 15,5 mln zł – dodaje prezydent.

28 to projekty ogólnomiejskie, a 223 to zadania o charakterze lokalnym.

- Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów w dzielnicach mają Ligota-Panewniki (18), Bogucice (16) i Osiedle Tysiąclecia (15). Z kolei w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Wełnowiec-Józefowiec i Śródmieście wszystkie ze zgłoszonych projektów przeszły pozytywną weryfikację formalną oraz merytoryczną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych projektów to prawie 38 milionów złotych - wylicza Mendala. 

W projektach ogólnomiejskich pojawiło się m.in. kilka propozycji remontów i modernizacji boisk szkolnych w Szopienicach-Burowcu i Załęskiej Hałdzie-Brynowie, zadania o charakterze kulturalnym jak np. koncerty w Ligocie-Panewnikach oraz projekty związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną mieszkańców - warsztaty prozdrowotne i psychologiczne, zajęcia ruchowe dla seniorów, spotkania z fizjoterapeutą w Ligocie-Panewnikach i Bogucicach, a także instalacja urządzeń ratujących życie w Giszowcu. Jak co roku mieszkańcy zgłaszają projekty związane z rekreacją oraz atrakcjami dla najmłodszych - oprócz rewitalizacji istniejących placów zabaw, to w Brynowie w części wschodniej-Os. Zgrzebnioka i Os. Paderewskiego-Muchowcu, zagłosować można także na nową wiatę piknikową na Os. Tysiąclecia lub tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach na Os. Paderewskiego-Muchowcu.

- Otrzymaliśmy wiele ciekawych i dobrze przygotowanych wniosków. Cieszą nas konsultacje z mieszkańcami na etapie zgłaszania projektów, które skutkują poprawnym skonstruowaniem wniosków, a co za tym idzie większą szansą na ich pozytywną weryfikację – mówi Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

- Ze względu na obowiązujące prawo część wniosków musiała zostać oceniona negatywnie. Najczęściej powodem odrzucenia projektów były: niezgodność zadań z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadmierna ingerencja w zieleń, przekroczenie puli środków do wykorzystania w danej dzielnicy czy stan własnościowy, uniemożliwiający realizację danego zadania. Negatywnie oceniane były także projekty, które generują wysokie koszty ich późniejszego utrzymania – dodaje.

Wśród projektów lokalnych znaczącą część stanowią zadania nieinwestycyjne, które zakładają realizację warsztatów kreatywnych, plastycznych, festiwali, jarmarków, festynów rodzinnych czy zakupu książek, audiobooków i gier planszowych dla bibliotek miejskich.

- Ciekawe wydaje się również uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni poprzez tworzenie murali. Pojawiło się także wiele zadań o charakterze edukacyjnym, tworzonych z myślą o dzieciach i młodzieży. Zaproponowano m.in. budowę naukowego placu zabaw na Os. Paderewskiego-Muchowiec, cykl zajęć naukowo-badawczo-ekologicznych, mających na celu przybliżenie dzieciom przedszkolnym otaczającego świata poprzez eksperymenty w Załęskiej Hałdzie-Brynowie czy warsztaty z robotyki dla najmłodszych na Os. Witosa - wylicza Mendala. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach katowickiego Budżetu Obywatelskiego, pojawiło się sporo projektów dotyczących modernizacji i stworzenia nowej infrastruktury drogowej, propozycje remontów istniejących chodników, to m.in. w Załęskiej Hałdzie-Brynowie, Os. Paderewskiego-Muchowcu i Os. Zgrzebnioka czy budowę nowych parkingów m.in. na Osiedlu Tysiąclecia, w Ligocie-Panewnikach i Bogucicach. Wśród zgłoszonych zadań znalazły się też projekty dotyczące infrastruktury rowerowej, które mają na celu utworzenie nowych przejazdów rowerowych w Dębie oraz ścieżek na Os. Witosa lub modernizację tych istniejących m.in. na Koszutce i w Dębie. Niektóre z projektów mają także na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicach poprzez instalację kamer monitoringu miejskiego w Dąbrówce Małej i Janowie-Nikiszowcu, montaż radarów prewencyjnych ostrzegających kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na Koszutce i w Podlesiu czy zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych na Os. Witosa.

Osoby których projekty nie przeszły pozytywnej weryfikacji, mają teraz czas na odwołanie. Wnioskodawcy mają również możliwość wycofania swoich pozytywnie ocenionych zadań.

- Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały ocenione negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Katowic. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej (osobiście/przez pełnomocnika lub elektronicznie) w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach tj. do 19 sierpnia. Całość zasad dotyczących składania odwołania od wyniku oceny wniosków zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego - mówi Mendala. 

Ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować poznamy 1 września 2022 r. 

Głosowanie w połowie września. 

Tegoroczne głosowanie odbędzie odbędzie się drogą elektroniczną w dniach od 10 do 23 września br. 

- Aby automatycznie znaleźć się w gronie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu należy w dniu 24 sierpnia 2022 r. być zameldowanym w Katowicach na pobyt stały bądź czasowy. Pozostali mieszkańcy będą mogli osobiście dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania - mówi Mendala.

Co ważne, osoby niekorzystające z urządzeń elektronicznych i Internetu nie zostaną wykluczone z głosowania. Lista projektów wraz z opisami zostanie opublikowana w miejskiej gazecie, a pomiędzy 10 a 23 września urzędnicy będą pełnili dyżury, w trakcie których pomogą wszystkim chętnym oddać głos w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE