Egzamin ósmoklasisty

i

Autor: Wojciech Matusik/Polskapress/

Matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki trwał dłużej ARKUSZE i ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty 2024. Sprawdź arkusze CKE i prawidłowe odpowiedzi zadań z matematyki. Uczniowie napisali test w środę 15 maja. Zaplanowany był na 100 minut, jednak ze względu na uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się egzamin z matematyki trwał 150 minut. CKE przekazała nam arkusze CKE i publikujemy je wraz z rozwiązaniami zadań.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki wzbudza ogromne emocje wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Zakres tematyki obejmuje wszystkie osiem klas szkoły podstawowej. Ze względu na przeładowany program matematyki na egzaminie pojawiły się także zadania, których uczniowie nie zdążyli przerobić na lekcjach.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Sprawdź Rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty 2024

Kliknij w galerię zdjęciową

Jakie zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Uczniowie piszący egzamin ósmoklasisty z matematyki rozwiązują zadania zamknięte i zadania otwarte. Dlatego arkusz zadań składa się z dwóch części.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za cały egzamin z matematyki wynosi 25, z czego 15 punktów można uzyskać za zadania zamknięte, a 10 punktów za zadania otwarte.

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

SPRAWDŹ W GALERII ZDJĘCIOWEJ

Egzamin ósmoklasisty. Jakie zadania z matematyki?

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki znajdują się w "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019", jaki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zadania z matematyki dotyczą takich zagadnień, jak:

 • sprawność rachunkowa
 • wykorzystanie i tworzenie informacji
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
 • rozumowanie i argumentacja

Co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2024?

CKE podała, jakie zadania pojawią się na egzaminie ósmoklasistów z matematyki. Pytania są przekrojowe i dotyczą głównie tematów z klas 6-8. 

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym;
 • działania na liczbach naturalnych;
 • liczby całkowite;
 • ułamki zwykłe i dziesiętne;
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • obliczenia praktyczne;
 • potęgi o podstawach wymiernych;
 • pierwiastki;
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi;
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne i działania na nich;
 • obliczenia procentowe;
 • równania z jedną niewiadomą;
 • proporcjonalność prosta;
 • proste i odcinki;
 • kąty;
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie;
 • wielokąty;
 • oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie;
 • geometria przestrzenna,
 • wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej;
 • zadania tekstowe.

Quiz. Poprawka ze szkoły podstawowej. 25 pytań z matematyki, historii i języka polskiego

Pytanie 1 z 25
Jak nazywa się figura ze zdjęcia?
trapez

Ile trwał egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Chociaż egzamin z matematyki zaplanowano na 100 minut, już wiadomo, że potrwa o 50 minut dłużej. A to ze względu na ogromną liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami. W wielu klasach takich uczniów jest nawet kilkunastu. Dłużej pisać mogą uczniowie z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Prawo do dodatkowego czasu przysługuje również uczniom z różnorodnymi innymi potrzebami, włączając w to osoby niedowidzące i niewidome, niedosłyszące i niesłyszące, osoby ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym.