Ćwiczenia rezerwy

i

Autor: WojskoPolskie

Wojsko

Ćwiczenia rezerwy płatne w 2024 r. Są pieniądze za wezwanie na ćwiczenia wojskowe

W 2024 r. wojsko polskie planuje wezwać do 200 tys. osób na ćwiczenia rezerwy. Już wiadomo, ile pieniędzy dostaną za każdy dzień szkolenia. W pierwszej kolejności będą to specjaliści przydatni dla armii tacy, jak informatycy, kierowcy zawodowi i medycy. Zostaną wezwane także osoby, które korzystały z przeniesienia do rezerwy z powodu studiów.

W 2024 r. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej nadal prowadzić będą planowe ćwiczenia rezerwy. Zgodnie z harmonogramem armia polska chce wezwać nawet 200 tys.  rezerwistów, w tym także takich, którzy jeszcze nigdy nie mieli z wojskiem nic wspólnego. To m.in. ogromna liczba studentów zwolnionych z przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej i przeniesionych automatycznie do rezerwy z racji kontynuowania nauki.

Według Janusza Piechocińskiego liczba przeszkolonych rezerwistów może być nawet wyższa.

Kto dostanie wezwanie na ćwiczenia rezerwy?

Na ćwiczenia rezerwy w 2024 r. będą powołani żołnierze pasywnej rezerwy do 55. roku życia (i do 63. Roku życia w przypadku podoficerów i oficerów) zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu różnych specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D.

Na ćwiczenia mogą być też powoływanie osoby bez przeszkolenia wojskowego, posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych. Armia określa, że nie powinno być ich więcej niż 3 tys. osób. Taki sam limit został ustalony na 2023 r.

Na ćwiczenia nie powołuje się osób, które prowadzą kampanię wyborczą, zostały wybrane na posła lub senatora, pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego i mają mandat radnego, zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej lub zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.

Kto dostanie powołanie na ćwiczenia?

Listę zawodów sprawdź w galerii zdjęciowej

Ile pieniędzy może otrzymać żołnierz za dzień ćwiczeń rezerwy?

Za każdy dzień ćwiczeń rezerwy wypłacane są pieniądze. Stawki dzienne uposażenia zasadniczego różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego.

generał/admirał 615 PLN
generał broni/admirał floty 515 PLN
generał dywizji/wiceadmirał 440 PLN
generał brygady /kontradmirał/ 360 PLN
pułkownik /komandor/ 320 PLN
podpułkownik /komandor porucznik/ 270 PLN
major /komandor podporucznik/ 235 PLN
kapitan /kapitan marynarki/ 215 PLN
porucznik /porucznik marynarki/ 210 PLN
podporucznik /podporucznik marynarki/ 205 PLN
starszy chorąży sztabowy/starszy chorąży sztabowy marynarki/ 190 PLN
starszy chorąży/starszy chorąży marynarki/ 185 PLN
chorąży /chorąży marynarki/ 180 PLN
młodszy chorąży/młodszy chorąży marynarki/ 175 PLN
starszy sierżant /starszy bosman/ 170 PLN
sierżant /bosman/ 165 PLN
plutonowy /bosmanmat/ 160 PLN
starszy kapral /starszy mat/ 155 PLN
kapral /mat/ 150 PLN

starszy szeregowy specjalista

/starszy marynarz specjalista/

145 PLN
starszy szeregowy /starszy marynarz/ 135 PLN
szeregowy /marynarz/ 130 PLN

UWAGA

Dodatkowo za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w wysokości 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień ćwiczeń wojskowych (nawet do 756,10 zł dziennie). Rekompensacie podlega różnica pomiędzy otrzymanym uposażeniem a wynagrodzeniem za pracę bądź dochodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ile trwają ćwiczenia rezerwy?

Rezerwiści biorą udział w ćwiczeniach jednodniowych i rotacyjnych (łącznie do 30 dni ćwiczeń odbywanych z przerwami w ciągu roku kalendarzowego). Armia może ich wezwać także na ćwiczenia długotrwałe (do 90 dni) oraz krótkotrwałe. Przyjmuje się, że rezerwiści bez żadnego przeszkolenia wojskowego i przysięgi wojskowej wzywani są na ćwiczenia dwudniowe w weekendy, a rezerwiści, którzy mają za sobą przeszkolenie wojskowe i złożyli przysięgę, uczestniczą w ćwiczeniach trwających do 16 dni.

Rezerwiści na wezwanie muszą się zgłosić do centrum rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania – do konkretnej jednostki wojskowej. Osoby, które nie będą mogły tego zrobić z powodów zdrowotnych, zostaną skierowane do rejonowych komisji lekarskich. Praktyka jest taka, że WCR wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem – informuje "Rzeczpospolita".

Jak wyglądają ćwiczenia rezerwy?

Jedynym zadaniem rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach realizacja zadań na wyznaczonych stanowiskach, uczenie się obsługi sprzętu, pełnienia ról dowódczych lub instruktorskich. W ciągu dwóch dni program ćwiczeń rezerwy jest ściśle wypełniony zadaniami, lecz dostosowany także do wieku i sprawności fizycznej uczestników. Stąd część zajęć odbywa się w salach, a część w terenie.

Na czas ćwiczeń żołnierz otrzymuje: mundur, ekwipunek, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie. 

Czy ćwiczenia rezerwy są obowiązkowe?

Na tak postawione pytanie, odpowiedź jest tylko jedna. Są obowiązkowe. Artykuł 263 § 1 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że kto, będąc powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych, nie stawi się na nie bez usprawiedliwionej przyczyny lub opuści je bez usprawiedliwionej przyczyny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Usprawiedliwioną przyczyna może być nagłe zachorowanie lub udział w wypadku. Konkretna kara nałożona za nieobecność na ćwiczeniach wojskowych zależy od decyzji sądu. Bierze pod uwagę indywidualne okoliczności, w tym powody niestawiennictwa, historię wojskową osoby i jej wcześniejsze zachowanie. Sankcje mogą obejmować grzywny, ograniczenie wolności, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienie wolności.

QUIZ. Wojsko Polskie przed laty i dziś. Co wiesz o naszej armii? Sprawdź swoją wiedzę

Pytanie 1 z 10
Kto był Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych w Polsce w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku?
Ćwiczenia Route 604. Wojsko Polskie ćwiczyło scenariusze na wypadek wojny
Listen on Spreaker.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE