Podinsp. Dariusz Dudek zastępcą Komendanta Miejskiego Policji

2020-06-30 15:01 Marcin Mazurek
zastępca komendanta KMP
Autor: KMP Siedlce

Komendant Wojewódzki Policji zs w Radomiu powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach podinsp. Dariuszowi Dudkowi dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji.

Jak informuje rzecznik siedleckiej policji kom. Agnieszka Świerczewska, podinsp. Dariusz Dudek służbę w policji rozpoczął w roku 1993. Od początku związany z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.

Początkowo wykonywał obowiązki w pionie prewencji, w późniejszym okresie w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie w Zespole Kontroli. Od roku 2011 piastował funkcję Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, a w roku 2015 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji. To funkcjonariusz z długoletnim stażem, dobrze znający specyfikę pracy w pionie prewencji oraz teren podległy siedleckiej komendzie - informuje kom. Agnieszka Świerczewska.