Osoby niepełnosprawne będą strzec bezpieczeństwa mieszkańców Siedlec [AUDIO]

2021-06-08 20:54 Monika Półbratek
kamery
Autor: Monika Półbratek Nowe kamery monitoringu mają zostać zamontowane w kilkunastu punktach w mieście, których lokalizację urzędnicy uzgodnią z policją

W mieście powstaje całodobowe centrum monitoringu, do obsługi którego magistrat planuje zatrudnić osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Cały system miejskich kamer zostanie w tym roku zmodernizowany, a w kilkunastu punktach Siedlec zamontowane będą nowe urządzenia. Mają one pomagać w pracy policjantom i strażnikom miejskim, a także być ich oczami tam, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków czy przestępstw. Ich zadaniem będzie też zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowe kamery miejskiego monitoringu będą w tym roku zamontowane w kilkunastu z około 50 punktów w mieście, gdzie ich montaż jest potrzebny i jednocześnie możliwy. Muszą to być bowiem miejsca z dostępem do zasilania oraz do sieci światłowodowej. Wśród nich urzędnicy wymieniają na przykład rondo na ulicach Kazimierzowskiej i Prusa, rondo przy Prusa i Wiśniowej, jak również okolice szkoły w rejonie ulic Jagiełły i Sobieskiego.

Będziemy mieli 24-godzinny monitoring w naszym mieście! Sporządziliśmy taką listę, gdzie byśmy widzieli te kamery, i jest to ok. 50 punktów, w których dobrze by było, gdyby się one znalazły. Ale jest to kwestia jeszcze tych połączeń światłowodowych, a po drugie będziemy to uzgadniali. Powołałem zespół ds. komunikacji i bezpieczeństwa w mieście, więc też będziemy to analizować i dyskutować na ten temat z udziałem policji, która nam wskaże, gdzie – jak to wynika z doświadczenia jej pracowników – najczęściej występują jakieś zdarzenia, które należałoby w pierwszej kolejności objąć monitoringiem – informuje Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec.

Rozbudowa systemu to inwestycja, o którą zabiegali u władz miasta także siedleccy policjanci. Choćby z powodu powtarzających się aktów wandalizmu, do których co pewien czas dochodzi w różnych punktach Siedlec. Przypomnę, że jeszcze w maju pomnik Lecha Kaczyńskiego został zdewastowany poprzez oblanie białą farbą.

Oczywiście celem nadrzędnym tej inicjatywy jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Podjęcie takich działań pomoże również zarejestrować większą liczbę zdarzeń, w tym uciążliwych społecznie, takich jak na przykład pobicia, rozboje czy kradzieże, a także zdarzenia w ruchu drogowym, które też mają miejsce w naszym mieście. Monitoring miejski spełnia także funkcję prewencyjną – podkreśla Małgorzata Mazurek z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Nowe centrum dozoru zastąpi stare i bardzo ciasne lokum, jakie wykorzystuje w tym celu Straż Miejska, a którego nie da się już powiększyć. Bardziej obszerne pomieszczenie i zatrudnienie kilku osób umożliwi całodobowy nadzór nad kamerami. Obecnie w mieście pracuje 14 takich urządzeń, nie modernizowanych już od kilku lat. Przeglądaniem nagrań zajmują się miejscy strażnicy, którzy jednak nie pełnią nocnych dyżurów.

Monitoring, który jest dozorowany tylko w godzinach od 7.00 do 23.00, naszym zdaniem nie spełnia oczekiwań, bo wiele zdarzeń dzieje się w nocy. Podjęliśmy decyzję, że przeznaczymy jedno pomieszczenie w Urzędzie Miasta na ten cel. Pomieszczenie zostało już wyremontowane, jesteśmy w trakcie zakupu mebli, a jednocześnie zwróciliśmy się do PFRON-u o sfinansowanie wyposażenia na stanowiska dla osób niepełnosprawnych, bo cała ta część informatyczna, techniczna, to są koszty rzędu ponad 70 tys. zł. I mamy już zgodę na dofinansowanie w kwocie 65 tys. zł na utworzenie takiego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej – wyjaśnia Adam Zabijak, sekretarz miasta.

Urząd Miasta ma deficyt w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a zaangażowanie do pracy pięciu osób z niepełnosprawnościami rozwiąże także i ten problem. Gdy umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie podpisana, władze miasta będą mieć trzy miesiące na zatrudnienie pracowników centrum monitoringu. Jednocześnie ogłoszą także przetarg na zakup kamer. Na ten cel zostanie przeznaczonych prawie 330 tys. zł. Ile urządzeń uda się kupić za tę kwotę, dowiemy się po zakończeniu przetargu.

POSŁUCHAJ o modernizacji systemu monitoringu i nowym centrum dozoru w Siedlcach. Mówią Małgorzata Mazurek z KMP i Adam Zabijak, sekretarz miasta:
Strajk pielęgniarek w Siedlcach