Nowy sprzęt dla strażaków z powiatu siedleckiego i łosickiego

2021-10-13 11:57
Sprzęt dla straży pożarnej
Autor: Tomasz Chrzanowski

Ponad 572 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do jednostek OSP i samorządów z powiatów siedleckiego i łosickiego.

Największą dotację w wysokości 200 tys. zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli na zakup średniego samochód ratowniczo-gaśniczego. Całkowita wartość pojazdu to 850 tys. zł.

Ponad 113 tys. zł trafi do sześciu jednostek OSP na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Dotacje otrzymają: OSP w Niemojkach, OSP w Wielgorzu, OSP w Czarnotach, OSP w Żebraku, OSP w Radomyśli oraz OSP w Dziewulach.  

Pięć jednostek OSP otrzyma dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Łącznie ponad 72 tys. trafia do OSP w Niemojkach, OPS w Hołubli, OSP w Teodorowie i OSP w Zbuczynie.

Blisko 187,5 tys. zł Fundusz przekaże w formie dotacji na działania związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP. Środki trafią do OPS Ozorów, OSP Krynki, OSP Nowy Bartków, OSP Ruda, OSP Czepielin, OSP Grochówka, OSP Rzążew i OSP Hołowczyce.

Umowy z jednostkami OSP oraz gminami podpisała Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W 2021 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował ponad 3 mln zł na doposażenie OSP z województwa mazowieckiego. Dodatkowo 1,3 mln zł przeznaczy na wsparcie młodzieżowych drużyn OSP. Kolejne 3 mln zł Fundusz przekaże na działania związane z termomodernizacją budynków OSP oraz instalacją paneli fotowoltaicznych. Dodatkowa pula środków jest przekazywana na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

mat. pras.